Ścieki

Ścieki doprowadzone są do oczyszczalni poprzez system kanalizacji sanitarnej oraz dowożone są taborem asenizacyjnym na punkt zlewny. W trosce o środowisko oraz komfort życia mieszkańców, PWiK Września nieustannie prowadzi inwestycje, rozbudowując sieć kanalizacyjną i umożliwiając właścicielom posesji podłączenie się do systemu.

Więcej...

Woda

W tej sekcji znajdują się informacje dotyczące produkcji wody, jej parametrów i ceny.

Więcej...

Laboratorium

Laboratorium Analiz Wody i Ścieków PWiK Sp. z o.o. we Wrześni wykonuje badania próbek wód, ścieków i osadów ściekowych w ramach kontroli wewnętrznej PWiK oraz świadczy usługi dla Klientów zewnętrznych.

Więcej...

7.03.2018

Szanowni Państwo,
informujemy iż 30 marca 2018 r. nasze Przedsiębiorstwo będzie nieczynne.
Za wszelkie utrudnienia bardzo przepaszamy.

16.02.2018

ZMIANY OPŁAT ZA WODĘ I KANALIZACJĘ NIE WCZEŚNIEJ NIŻ W CZERWCU

Szanowni Państwo
W imieniu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Wrześni informujemy, iż 12 grudnia 2017 r. weszła w życie Ustawa z 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017 r. poz. 2180).
W wyniku nowelizacji Ustawy kompetencje samorządów w zakresie zatwierdzania taryf zostały przekazane powołanemu przez rząd regulatorowi, czyli dyrektorowi regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.
Zgodnie z art. 9 ust. 1 w/w znowelizowanej Ustawy, taryfy obowiązujące w dniu wejścia w życie tej Ustawy zachowują moc przez 180 dni. W związku z powyższym aktualne stawki taryf określających opłaty za wodę i ścieki będą obowiązywały do 10 czerwca 2018 r. lub do momentu wydania właściwej decyzji przez regulatora, czyli Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Zatwierdzona taryfa wejdzie w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie i obowiązywać będzie przez trzy lata. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. poda do wiadomości i opublikuje nową taryfę niezwłocznie po jej zatwierdzeniu według nowych przepisów.

8.02.2018

Aktualnie odczytami radiowymi mieszkańcy miasta i gminy Września, objęci zostali już niemalże w 99%. Do wszystkich mieszkańców natomiast dotarliśmy z informacją o wprowadzeniu systemu zdalnego odczytu wskazań wodomierzy.
Dlatego prosimy wszystkich właścicieli posesji, na których wodomierze nie są dotąd odczytywane radiowo, by skontaktowali się z Działem Obsługi Klienta (pok. nr 2, tel.: 61 436 05 47, wew. 144 lub 132), w celu ustalenia dogodnego terminu jego wymiany.

 

Szanowni Państwo,
w związku z prowadzonymi pracami remontowymi na SUW Nowy Folwark stacja będzie wyłączona z eksploatacji od dnia 10.01.2018 do 19.01.2018. Miejscowości zasilane z tego wodociągu będą miały dostarczaną wodę z SUW Września. W związku z powyższym może nastąpić obniżone ciśnienie wody do ok 3 bar.

 

sylwester2017

 

wesołych świąt

 

9.12.2017

WODA SPEŁNIA OBOWIĄZUJĄCE NORMY
Informujemy, iż jakość wody z wodociągu publicznego w Kaczanowie zaopatrującego w wodę mieszkańców miejscowości: Kaczanowo, Białężyce, Biechowo, Bierzglinek, Nowa Wieś Królewska, Obłaczkowo, Osowo pod względem bakteriologicznym spełnia obowiązujące normy.
Woda nadaje się do celów konsumpcyjnych i na potrzeby gospodarcze.
Aktualny komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wrześni.

 woda

7.12.2017

Szanowni Państwo
W dniu 6 grudnia 2017 r. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. we Wrześni otrzymało informację z AQUANET Laboratorium Sp. z o.o., że jakość wody w Osowie 19 (miejscowość zasilana ze Stacji Uzdatniania Wody w Kaczanowie) odbiega od obowiązujących wymagań pod względem bakteriologicznym.
Wyniki przekroczeń: bakterie grupy coli (19 jtk/100 ml) i enterokoki (5 jtk/100 ml).
Niezwłocznie poinformowaliśmy o tym Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
W trosce o naszych Odbiorców, w pierwszej kolejności podjęliśmy działania, których celem było przywrócenie odpowiedniej jakości wody. Zwiększony został poziom chlorowania oraz przepłukano odcinki sieci. Działania zostały zakończone wczoraj po godzinie 13-tej. Następnie pobrane zostały próbki wody, które zostały przekazane do autoryzowanego laboratorium. Wyniki uzyskamy w piątek ok. 18-tej. tj. po 48 godzinach od rozpoczęcia badania.
Dla wstępnej weryfikacji skuteczności naszych działań wczoraj i dziś wykonano szybkie testy ATP, które pokazują jaki jest poziom aktywności biologicznej wody, czyli potwierdzają lub nie występowanie bakterii w wodzie. Nie identyfikują ich jednak co do rodzaju. Uzyskano wyniki potwierdzające, że nasze działania były skuteczne tzn. testy ATP nie wskazują na występowanie bakterii w wodzie w ilości odbiegających od przyjętych norm.
Z informacją o jakości wody trzeba poczekać na oficjalne wyniki badań laboratoryjnych.
Informacje te - zgodnie z przepisami - zostaną Państwu przekazane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w formie komunikatu.
Wszystkie podjęte działania zostały zrealizowane bez zwłoki i zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
Za powstałe niedogodności i utrudnienia bardzo Państwa przepraszamy.

 

6.12.2017

Szanowni Państwo - w dniu dzisiejszym, tj. 6.12.2017 r. otrzymano informacje z Laboratorium AQUANET Poznań o wynikach badania wody pobranej przez Laboratorium PWiK Sp. z o.o. w dniu 04.12.2017 r. w miejscowości Osowo 19.
Niezwłocznie przekazano te informacje do Sanepidu we Wrześni. W związku z tym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Wrześni wydał komunikat w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
Obecnie trwają działania zmierzające do poprawy jakości wody. Informujemy, iż zgodnie z komunikatem Sanepidu wodę w miejscowościach: Kaczanowo, Osowo, Bierzglinek, Nowa Wieś Królewska, Obłaczkowo, Białężyce, Biechowo należy wykorzystywać do celów konsumpcyjnych wyłącznie po przegotowaniu. Woda może być używana do kąpieli i celów sanitarnych.
Kolejne wyniki badań wody będą umieszczane na naszej stronie na bieżąco.

 

27.11.2017

Szanowni Państwo - mamy przyjemność poinformować, że wprowadziliśmy dla Państwa możliwość zwiedzania obiektu Stacji Uzdatniania Wody we Wrześni przy ul. Szosa Witkowska 1 K. Obiekt jest udostępniany zarówno grupom zorganizowanym jak i osobom indywidualnym.
W związku z powyższym prezentujemy Państwu Regulamin zwiedzania.

 

13.11.2017

Szanowni Państwo,
informujemy, że w piątek 22 grudnia 2017 r. nasze Przedsiębiorstwo będzie nieczynne.
W sytuacjach awaryjnych jak zawsze prosimy dzwonić pod nr pogotowia wodociągowego 994.
Za utrudnienia przepraszamy.

 

Zanim woda popłynie w naszych domach, przechodzi przez proces produkcji i uzdatnienia. Przedstawiamy Państwu infografikę tego procesu, która doskonale prezentuje kolejne etapy, jakim poddawana jest woda od momentu pobrania ze studni głębinowych, aż do jej dostarczenia mieszkańcom Wrześni i Fabryce Volkswagen.

circle of water

Szanowni Państwo,
przypominamy, że nasze Przedsiębiorstwo uruchomiło Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta. http://www.pwikwrzesnia.pl/index.php/dokumenty-do-pobrania/category/20-ebok
Zachęcamy do korzystania z tej wygodnej formy rozliczeń.
Klienci EBOK nie muszą gromadzić dokumentów w formie papierowej, czy też tracić czasu na bieganie po bankach.
Bezpiecznie i wygodnie regulują swoje zobowiązania w każdym czasie i z dowolnego miejsca.

 

Czytaj więcej: Komunikaty

PWIK Września

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Miłosławska 8 62-300 Września e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Telefony: tel.: (61) 436-05-47 zgłoszenie awarii: 994

Biura czynne w dni powszednie (pn-pt) w godz. 7.00-15.00

Skontaktuj się z nami