Ścieki

Ścieki doprowadzone są do oczyszczalni poprzez system kanalizacji sanitarnej oraz dowożone są taborem asenizacyjnym na punkt zlewny. W trosce o środowisko oraz komfort życia mieszkańców, PWiK Września nieustannie prowadzi inwestycje, rozbudowując sieć kanalizacyjną i umożliwiając właścicielom posesji podłączenie się do systemu.

Więcej...

Woda

W tej sekcji znajdują się informacje dotyczące produkcji wody, jej parametrów i ceny.

Więcej...

Laboratorium

Laboratorium Analiz Wody i Ścieków PWiK Sp. z o.o. we Wrześni wykonuje badania próbek wód, ścieków i osadów ściekowych w ramach kontroli wewnętrznej PWiK oraz świadczy usługi dla Klientów zewnętrznych.

Więcej...

16.02.2018

ZMIANY OPŁAT ZA WODĘ I KANALIZACJĘ NIE WCZEŚNIEJ NIŻ W CZERWCU

Szanowni Państwo
W imieniu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Wrześni informujemy, iż 12 grudnia 2017 r. weszła w życie Ustawa z 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017 r. poz. 2180).
W wyniku nowelizacji Ustawy kompetencje samorządów w zakresie zatwierdzania taryf zostały przekazane powołanemu przez rząd regulatorowi, czyli dyrektorowi regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.
Zgodnie z art. 9 ust. 1 w/w znowelizowanej Ustawy, taryfy obowiązujące w dniu wejścia w życie tej Ustawy zachowują moc przez 180 dni. W związku z powyższym aktualne stawki taryf określających opłaty za wodę i ścieki będą obowiązywały do 10 czerwca 2018 r. lub do momentu wydania właściwej decyzji przez regulatora, czyli Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Zatwierdzona taryfa wejdzie w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie i obowiązywać będzie przez trzy lata. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. poda do wiadomości i opublikuje nową taryfę niezwłocznie po jej zatwierdzeniu według nowych przepisów.

8.02.2018

Aktualnie odczytami radiowymi mieszkańcy miasta i gminy Września, objęci zostali już niemalże w 99%. Do wszystkich mieszkańców natomiast dotarliśmy z informacją o wprowadzeniu systemu zdalnego odczytu wskazań wodomierzy.
Dlatego prosimy wszystkich właścicieli posesji, na których wodomierze nie są dotąd odczytywane radiowo, by skontaktowali się z Działem Obsługi Klienta (pok. nr 2, tel.: 61 436 05 47, wew. 144 lub 132), w celu ustalenia dogodnego terminu jego wymiany.

 

Szanowni Państwo,
w związku z prowadzonymi pracami remontowymi na SUW Nowy Folwark stacja będzie wyłączona z eksploatacji od dnia 10.01.2018 do 19.01.2018. Miejscowości zasilane z tego wodociągu będą miały dostarczaną wodę z SUW Września. W związku z powyższym może nastąpić obniżone ciśnienie wody do ok 3 bar.

 

sylwester2017

 

wesołych świąt

 

9.12.2017

WODA SPEŁNIA OBOWIĄZUJĄCE NORMY
Informujemy, iż jakość wody z wodociągu publicznego w Kaczanowie zaopatrującego w wodę mieszkańców miejscowości: Kaczanowo, Białężyce, Biechowo, Bierzglinek, Nowa Wieś Królewska, Obłaczkowo, Osowo pod względem bakteriologicznym spełnia obowiązujące normy.
Woda nadaje się do celów konsumpcyjnych i na potrzeby gospodarcze.
Aktualny komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wrześni.

 woda

7.12.2017

Szanowni Państwo
W dniu 6 grudnia 2017 r. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. we Wrześni otrzymało informację z AQUANET Laboratorium Sp. z o.o., że jakość wody w Osowie 19 (miejscowość zasilana ze Stacji Uzdatniania Wody w Kaczanowie) odbiega od obowiązujących wymagań pod względem bakteriologicznym.
Wyniki przekroczeń: bakterie grupy coli (19 jtk/100 ml) i enterokoki (5 jtk/100 ml).
Niezwłocznie poinformowaliśmy o tym Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
W trosce o naszych Odbiorców, w pierwszej kolejności podjęliśmy działania, których celem było przywrócenie odpowiedniej jakości wody. Zwiększony został poziom chlorowania oraz przepłukano odcinki sieci. Działania zostały zakończone wczoraj po godzinie 13-tej. Następnie pobrane zostały próbki wody, które zostały przekazane do autoryzowanego laboratorium. Wyniki uzyskamy w piątek ok. 18-tej. tj. po 48 godzinach od rozpoczęcia badania.
Dla wstępnej weryfikacji skuteczności naszych działań wczoraj i dziś wykonano szybkie testy ATP, które pokazują jaki jest poziom aktywności biologicznej wody, czyli potwierdzają lub nie występowanie bakterii w wodzie. Nie identyfikują ich jednak co do rodzaju. Uzyskano wyniki potwierdzające, że nasze działania były skuteczne tzn. testy ATP nie wskazują na występowanie bakterii w wodzie w ilości odbiegających od przyjętych norm.
Z informacją o jakości wody trzeba poczekać na oficjalne wyniki badań laboratoryjnych.
Informacje te - zgodnie z przepisami - zostaną Państwu przekazane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w formie komunikatu.
Wszystkie podjęte działania zostały zrealizowane bez zwłoki i zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
Za powstałe niedogodności i utrudnienia bardzo Państwa przepraszamy.

 

6.12.2017

Szanowni Państwo - w dniu dzisiejszym, tj. 6.12.2017 r. otrzymano informacje z Laboratorium AQUANET Poznań o wynikach badania wody pobranej przez Laboratorium PWiK Sp. z o.o. w dniu 04.12.2017 r. w miejscowości Osowo 19.
Niezwłocznie przekazano te informacje do Sanepidu we Wrześni. W związku z tym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Wrześni wydał komunikat w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
Obecnie trwają działania zmierzające do poprawy jakości wody. Informujemy, iż zgodnie z komunikatem Sanepidu wodę w miejscowościach: Kaczanowo, Osowo, Bierzglinek, Nowa Wieś Królewska, Obłaczkowo, Białężyce, Biechowo należy wykorzystywać do celów konsumpcyjnych wyłącznie po przegotowaniu. Woda może być używana do kąpieli i celów sanitarnych.
Kolejne wyniki badań wody będą umieszczane na naszej stronie na bieżąco.

 

27.11.2017

Szanowni Państwo - mamy przyjemność poinformować, że wprowadziliśmy dla Państwa możliwość zwiedzania obiektu Stacji Uzdatniania Wody we Wrześni przy ul. Szosa Witkowska 1 K. Obiekt jest udostępniany zarówno grupom zorganizowanym jak i osobom indywidualnym.
W związku z powyższym prezentujemy Państwu Regulamin zwiedzania.

 

13.11.2017

Szanowni Państwo,
informujemy, że w piątek 22 grudnia 2017 r. nasze Przedsiębiorstwo będzie nieczynne.
W sytuacjach awaryjnych jak zawsze prosimy dzwonić pod nr pogotowia wodociągowego 994.
Za utrudnienia przepraszamy.

 

Zanim woda popłynie w naszych domach, przechodzi przez proces produkcji i uzdatnienia. Przedstawiamy Państwu infografikę tego procesu, która doskonale prezentuje kolejne etapy, jakim poddawana jest woda od momentu pobrania ze studni głębinowych, aż do jej dostarczenia mieszkańcom Wrześni i Fabryce Volkswagen.

circle of water

Szanowni Państwo,
przypominamy, że nasze Przedsiębiorstwo uruchomiło Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta. http://www.pwikwrzesnia.pl/index.php/dokumenty-do-pobrania/category/20-ebok
Zachęcamy do korzystania z tej wygodnej formy rozliczeń.
Klienci EBOK nie muszą gromadzić dokumentów w formie papierowej, czy też tracić czasu na bieganie po bankach.
Bezpiecznie i wygodnie regulują swoje zobowiązania w każdym czasie i z dowolnego miejsca.

 

Czytaj więcej: Komunikaty

PWIK Września

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Miłosławska 8 62-300 Września e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Telefony: tel.: (61) 436-05-47 zgłoszenie awarii: 994

Biura czynne w dni powszednie (pn-pt) w godz. 7.00-15.00

Skontaktuj się z nami