Ścieki

Ścieki doprowadzone są do oczyszczalni poprzez system kanalizacji sanitarnej oraz dowożone są taborem asenizacyjnym na punkt zlewny. W trosce o środowisko oraz komfort życia mieszkańców, PWiK Września nieustannie prowadzi inwestycje, rozbudowując sieć kanalizacyjną i umożliwiając właścicielom posesji podłączenie się do systemu.

Więcej...

Woda

W tej sekcji znajdują się informacje dotyczące produkcji wody, jej parametrów i ceny.

Więcej...

Laboratorium

Laboratorium Analiz Wody i Ścieków PWiK Sp. z o.o. we Wrześni wykonuje badania próbek wód, ścieków i osadów ściekowych w ramach kontroli wewnętrznej PWiK oraz świadczy usługi dla Klientów zewnętrznych.

Więcej...

8.05.2018

Informujemy, że została zakończona budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Psary Małe, w ul. Długiej, Ustronie, Folwarcznej, Polnej, Przylesie, Widnej, Wiosennej, Dojazdowej, Bursztynowej, Gwarnej oraz Wichrowej.
W związku z powyższym mieszkańcy ww. ulic powinni wystąpić z wnioskiem o wydanie warunków technicznych podłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej i złożyć go w Dziale Technicznym (pok. nr 3).

24.04.2018

Informujemy, że została zakończona budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Psary Polskie, w ul. Stromej. W związku z powyższym osoby chcące podłączyć się do ww. sieci mogą wystąpić z wnioskiem o wydanie warunków technicznych i złożyć go w Dziale Technicznym (pok. nr 3) .

 

 Dziękujemy Alanowi Bolewiczowi z Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Mikołaja Kopernika we Wrześni za piękny szkic wieży ciśnień.

7.03.2018

Szanowni Państwo,
informujemy iż 30 marca 2018 r. nasze Przedsiębiorstwo będzie nieczynne.
Za wszelkie utrudnienia bardzo przepaszamy.

16.02.2018

ZMIANY OPŁAT ZA WODĘ I KANALIZACJĘ NIE WCZEŚNIEJ NIŻ W CZERWCU

Szanowni Państwo
W imieniu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Wrześni informujemy, iż 12 grudnia 2017 r. weszła w życie Ustawa z 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017 r. poz. 2180).
W wyniku nowelizacji Ustawy kompetencje samorządów w zakresie zatwierdzania taryf zostały przekazane powołanemu przez rząd regulatorowi, czyli dyrektorowi regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.
Zgodnie z art. 9 ust. 1 w/w znowelizowanej Ustawy, taryfy obowiązujące w dniu wejścia w życie tej Ustawy zachowują moc przez 180 dni. W związku z powyższym aktualne stawki taryf określających opłaty za wodę i ścieki będą obowiązywały do 10 czerwca 2018 r. lub do momentu wydania właściwej decyzji przez regulatora, czyli Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Zatwierdzona taryfa wejdzie w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie i obowiązywać będzie przez trzy lata. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. poda do wiadomości i opublikuje nową taryfę niezwłocznie po jej zatwierdzeniu według nowych przepisów.

8.02.2018

Aktualnie odczytami radiowymi mieszkańcy miasta i gminy Września, objęci zostali już niemalże w 99%. Do wszystkich mieszkańców natomiast dotarliśmy z informacją o wprowadzeniu systemu zdalnego odczytu wskazań wodomierzy.
Dlatego prosimy wszystkich właścicieli posesji, na których wodomierze nie są dotąd odczytywane radiowo, by skontaktowali się z Działem Obsługi Klienta (pok. nr 2, tel.: 61 436 05 47, wew. 144 lub 132), w celu ustalenia dogodnego terminu jego wymiany.

 

Czytaj więcej: Komunikaty

PWIK Września

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Miłosławska 8 62-300 Września e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Telefony: tel.: (61) 436-05-47 zgłoszenie awarii: 994

Biura czynne w dni powszednie (pn-pt) w godz. 7.00-15.00

Skontaktuj się z nami