Komunikaty

Szanowni Państwo - informujemy, iż punkt odbioru gałęzi i wiatrołomów mieszczący się na terenie Oczyszczalni Ścieków we Wrześni przy ul. Sikorskiego czynny będzie do dnia 13.09.2017 r. - tj do środy włącznie.
Osoby zainteresowane skorzystaniem z ww. punktu prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny z PWiK Września pod numerem (061) 436 05 47 wew. 240-242 lub bezpośredni kontakt z pracownikiem dyżurnym na Oczyszczalni Ścieków.

Szanowni Państwo,
miło nam powiadomić, że w dniu 18 lipca 2017 roku, Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji we Wrześni powierzyła funkcję prezesa spółki Panu Robertowi Zawodnemu.
Robert Zawodny ma 48 lat i mieszka we Wrześni. Jest absolwentem Uniwersytetu Adama Mickiewicza i Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. W latach 1995-99 pracował w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni na stanowisku kierownika Referatu Spraw Mieszkaniowych. Posiada 17-letnie doświadczenie w zarządzaniu oddziałem banku Credit Agricole we Wrześni na stanowisku dyrektora oddziału. Od 2016 roku zarządza oddziałem Domu Kredytowego NOTUS S.A. we Wrześni.

 

Września, dnia 23 czerwca 2017 r.

KOMUNIKAT ZARZĄDU
PRZEDSIĘBIORSTWA WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
SPÓŁKA Z O.O. WE WRZEŚNI

W związku z opublikowanym w dniu 2 czerwca 2017 r. w tygodniku „Wiadomości Wrzesińskie” (str. 5) artykułem pt. „Jeszcze 5000 zł przez 2 lata” autorstwa Pani Doroty Tomaszewskiej oświadczamy, iż zawiera on nieprawdziwe treści.

Opublikowany fragment kontraktu menedżerskiego zawartego między Panem Jarosławem Ochotnym a Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. nie stanowi autentycznego dokumentu umowy, jaki wiązał strony. Umowa – kontrakt menedżerski, zawarty pomiędzy Spółką z Panem Jarosławem Ochotnym nie zawiera zapisów:

„2. W celu zapewnienia efektywnej ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa Spółki, Prezes Zarządu nie może w okresie 2 lat od dnia rozwiązania niniejszej umowy świadczyć pracy (usług) na rzecz podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą na terenie gminy Września w zakresie odpowiadającym faktycznie prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej.
3. W trakcie trwania zakazu konkurencji o którym mowa w § 5.2 Prezesowi Zarządu przysługuje odszkodowanie w wysokości 25 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 7.1., płatne co miesiąc tak jak w 7.2.”.

Ponadto żaden inny zapis umowy nie zawierał klauzuli zobowiązującej spółkę do wypłaty odszkodowania na rzecz Pana Jarosława Ochotnego z tytułu zakazu konkurencji. Wobec braku umownych zapisów Spółka nie jest zobowiązana do wypłaty jakiegokolwiek odszkodowania z tytułu zakazu konkurencji na rzecz Pana Jarosława Ochotnego.

Biorąc pod uwagę, iż kontrakt menedżerski nie zawierał klauzuli zobowiązującej spółkę do wypłaty odszkodowania na rzecz Pana Jarosława Ochotnego, nieprawdziwy jest tytuł artykułu „Jeszcze 5 000 zł przez 2 lata”, jak również zawarte w treści artykułu twierdzenie jego autorki „Okazuje się, że były prezes, chociaż nie świadczy już żadnych usług na rzecz PWiK, będzie otrzymywał od spółki – przez okres dwóch lat – 25 proc. swojego wynagrodzenia, czyli 5.000 zł miesięcznie! Gwarantuje mu to zapis o zakazie konkurencji, który mówi...

Powyższe nieprawdziwe informacje zawarte w artykule naruszają dobre imię i renomę Spółki. Wobec powyższego Zarząd Przedsiębiorstwa postanowił podjąć w tej sprawie stosowne kroki prawne wobec autora artykułu, redaktora naczelnego „Wiadomości Wrzesińskie” oraz wydawcy gazety.

Jadwiga Powroźnik
Członek Zarządu
PWiK Września

 

Szanowni Państwo,
przypominamy, że nasze Przedsiębiorstwo uruchomiło Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta.

Zachęcamy do korzystania z tej wygodnej formy rozliczeń.
Klienci EBOK nie muszą gromadzić dokumentów w formie papierowej, czy też tracić czasu na bieganie po bankach.
Bezpiecznie i wygodnie regulują swoje zobowiązania w każdym czasie i z dowolnego miejsca.

 

Szanowni Państwo - podtrzymujemy KOMUNIKAT DOTYCZĄCY PUNKTU ODBIORU GAŁĘZI I DRZEW Z PRYWATNYCH POSESJI
Informujemy, że od poniedziałku 14 sierpnia br. do odwołania w godz. 7.00-19.00 na terenie Oczyszczalni Ścieków we Wrześni przy ul. Sikorskiego uruchomiony został punkt odbioru gałęzi i wiatrołomów. Załadunek, transport oraz rozładunek gałęzi i wiatrołomów we własnym zakresie.
Osoby zainteresowane skorzystaniem z ww. punktu prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny z PWiK Września pod numerem (061) 436 05 47 wew. 240-242 lub bezpośredni kontakt z pracownikiem dyżurnym na Oczyszczalni Ścieków.

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY PUNKTU ODBIORU GAŁĘZI I DRZEW Z PRYWATNYCH POSESJI
Informujemy, że od poniedziałku 14 sierpnia br. do odwołania w godz. 7.00-19.00 na terenie oczyszczalni ścieków we Wrześni przy ul. Sikorskiego uruchomiony zostanie punkt odbioru gałęzi i wiatrołomów. Załadunek, transport oraz rozładunek gałęzi i wiatrołomów we własnym zakresie.
Osoby zainteresowane skorzystaniem z ww. punktu prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny z PWiK Września pod numerem (061) 436 05 47 wew. 240-242.

dzialania biezace

dzialania zakonczone

 

Września, dnia 19.04.2017

KOMUNIKAT

W imieniu PWiK Sp. z o.o. We Wrześni informuję, iż dnia 18 kwietnia 2017 r. podjęta została Uchwała Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w sprawie przyznania rabatów za wodę i ścieki dla Klientów z terenu skażenia wody, tj. ulic Gen. Sikorskiego, Kościuszki, Koszarowej, Warsztatowej oraz Dębiny.
W najbliższym czasie mieszkańcy powyższego terenu otrzymają faktury korygujące, dotyczące rachunków wystawionych w okresie skażenia wody i dostaw wody pogorszonej jakości. Faktury korygujące otrzymają wszyscy Klienci, nie uzależniamy ich wystawienia od konieczności złożenia reklamacji w tym zakresie.
Jednocześnie w imieniu swoim oraz pracowników naszego Przedsiębiorstwa pragnę przeprosić za powstałe utrudnienia i zaistniałą sytuację.

Członek Zarządu
Jadwiga Powroźnik

Wyniki badań wody z 5 kwietnia 2017 r.

Wyniki badań wody z 23 marca 2017 r.

Wyniki badań wody z 16 marca 2017 r.

Wyniki badań wody z 14 marca 2017 r.

PWiK Września informuje:
Zgodnie z Uchwałą nr 4/08/2017 Rady Nadzorczej VIII Kadencji Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Września, z dnia 14 marca 2017 r., na podstawie § 25 ust. 1 Umowy Spółki Rada Nadzorcza PWiK Sp. z o.o. we Wrześni powołuje z dniem 15 marca 2017 r. Panią Jadwigę Powroźnik, powierzając jej funkcję Członka Zarządu.

Września, dnia 14.03.2017

Komunikat PWiK we Wrześni

dla mieszkańców rejonu ulic: Sikorskiego, Kościuszki, Koszarowej i Warsztatowej.

  1. PWiK Września przypomina o konieczności przepłukania każdego punktu czerpalnego (ciepłej i zimnej wody), który nie był przez Państwa używany od dnia 27.02.2017 r. - przez minimum 10 minut; informujemy o możliwości złożenia reklamacji w PWiK Sp. z o.o. (pok. nr 1), która uwzględni ilość wody zużytej do przepłukania punktów czerpalnych.
  2. PWiK Września informuje, iż w przypadku posiadania filtrów wody lub innych urządzeń uzdatniających konieczna jest wymiana wkładów. Po wymianie wkładów lub filtrów wody prosimy o zgłoszenie tego faktu do naszego Przedsiębiorstwa, celem sprawdzenia wymiany i odbioru zużytych filtrów - kontakt: Dział Obsługi Klienta, tel. 61-436-05-47, wewn. 119; informujemy o możliwości złożenia reklamacji w PWiK Sp. z o.o. (pok. nr 1), która uwzględni koszty wymiany wkładów lub filtrów.

Jarosław Ochotny
Prezes Zarządu
PWiK Września

Wyniki badań wody z 1 marca 2017, 6 marca 2017 oraz 10 marca 2017.

Uwaga mieszkańcy miejscowości zasilanych z SUW Marzenin!
W związku z montażem zestawu hydroforowego na SUW Marzenin, w okresie 23-25 maja 2017 r. obiekt wyłączony zostanie z eksploatacji. Zastępczo, mieszkańcy dotąd zaopatrywani w wodę z tej stacji, zasilani będą z SUW Gulczewo.
W związku z tym na obszarze Noskowa, Radomic, Strzyżewa, Marzenina, Gulczewa i Gulczewka, może wystąpić obniżenie ciśnienia wody.
Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

 

Szanowni Państwo,
od 10 maja br., rozpoczynamy budowę sieci wodociągowej w ulicy Wrzosowej we Wrześni. W związku z tym, mogą nastąpić utrudnienia na drodze w tym rejonie, szczególnie związane z dojazdem do posesji.
Apelujemy do kierowców o szczególną rozwagę i przepraszamy za wszystkie niedogodności.

 

Września, dnia 10.03.2017

KOMUNIKAT


Szanowni Państwo,
wzwiązku z naszym komunikatem z dnia 27 lutego br., zalecającym przepłukanie punktów czerpalnych, znajdujących się w Państwa gospodarstwach domowych i zakładach gospodarczych w rejonie objętym skażeniem, tj. rejon ulic: Gen.Sikorskiego, Kościuszki, Koszarowa, informujemy o możliwości złożenia reklamacji w PWiK Sp. z o.o. (pok. nr 1), która uwzględni ilość wody zużytej do przepłukania punktów czerpalnych.

Jarosław Ochotny
Prezes Zarządu
PWiK Września

 Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wrześni z dnia 10.03.2017 r.
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wrześni z 05.03.2017 r.
dotyczący mieszkańców rejonu ulic: Sikorskiego, Kościuszki, Koszarowej we Wrześni

KOMUNIKAT Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wrześni z 4.03.2017 r.
dotyczący mieszkańców ul. Warsztatowej

KOMUNIKAT z 3.03.2017 r.

PWiK Września informuje:

  1. Zgodnie z komunikatem Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Wrześni woda w rejonie ulic: Gen. Sikorskiego, Kościuszki i Koszarowej we Wrześni nadaje się do celów konsumpcyjnych i na potrzeby gospodarcze;
  2. Jakość wody jest nadal na bieżąco monitorowana, jesteśmy w stałym kontakcie z Sanepidem w tym zakresie;
  3. Skażenie miało charakter lokalny i obejmowało rejon ulic: Sikorskiego, Kościuszki, Koszarowej we Wrześni;
  4. Okoliczności tego zdarzenia są przedmiotem szczegółowych badań i analiz powołanych do tego celu komisji.

Jarosław Ochotny
Prezes Zarządu
PWiK Września

1 marca Laboratorium Analaz Wody i Ścieków PWiK Sp. z o.o. pobrało próbki wody również do badań fizyko-chemicznych. Otrzymane wyniki spełniają wymagane normy w tym zakresie. Sprawozdanie 194, Sprawozdanie 195, Sprawozdanie 196, Sprawozdanie 197.
Nadal prowadzone jest zabiegawcze płukanie sieci wodociągowej.

KOMUNIKAT Prezesa PWiK z 2.03.2017 r.

Informujemy, iż nasze Laboratorium Analiz Wody i Ścieków na bieżąco monitoruje jakość wody. Aktualne, pełne, bakteriologiczne wyniki badań wody (27.02.2017).

KOMUNIKAT
W związku z komunikatem Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Wrześni z dnia 27.02.2017 r., dotyczącym jakości wody w rejonie ulic Gen. Sikorskiego, Kościuszki i Koszarowej we Wrześni, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Wrześni informuje:
1. Zgodnie z komunikatem Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Wrześni woda w rejonie ulic: Gen. Sikorskiego, Kościuszki i Koszarowej we Wrześni nadaje się do celów konsumpcyjnych i na potrzeby gospodarcze.
2. Działania naprawcze, prowadzone wspólnie z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną i przy wsparciu ze strony Urzędu Gminy Września, przyniosły oczekiwane rezultaty. Woda spełnia  wymagania związane z jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami).
3.  Prowadzimy ciągły monitoring wody, a także jesteśmy w kontakcie ze wszystkimi instytucjami zaangażowanymi w zarządzanie sytuacją.

 

KOMUNIKAT
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wrześni
z dnia 27.02.2017 r.
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Komunikat PWiK we Wrześni
W związku z Komunikatem  Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego  we Wrześni z dnia 27.02.2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, PWiK Września zaleca:
- przed pierwszym poborem wody  przepłukać każdy punkt czerpalny przez minimum 10 minut,
- w przypadku posiadania filtrów wody lub innych urządzeń uzdatniających - wymienić  wkłady,
- wymienić wodę w posiadanych zbiornikach i układach technologicznych oraz wszędzie tam, gdzie jest ona magazynowana,
- urządzenia typu: zmywarki, pralki przed pierwszym użyciem włączyć na cykl „bez wsadu”.

Jarosław Ochotny
Prezes Zarządu
PWiK Września

Wyniki badań Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Koninie z 27 lutego 2017 r.: część 1, część 2, część 3.

Sprawozdanie z badań wykonanych przez Laboratorium PK Pleszew Sp. z o.o.

KOMUNIKAT
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wrześni
z dnia 24.02.2017 r.
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

KOMUNIKAT
W związku z komunikatem Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Wrześni, dotyczącym skażenia wody w rejonie ulic Gen. Sikorskiego, Kościuszki i Koszarowej we Wrześni, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Wrześni informuje:
1. Zgodnie z komunikatem Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Wrześni skażenie wody ma charakter lokalny i obejmuje rejon ulic: Gen. Sikorskiego, Kościuszki i Koszarowej we Wrześni.
2. W rejonie objętym skażeniem prowadzone są działania naprawcze zgodnie z procedurami (m.in. ozonowanie wody, dezynfekcja sieci oraz stały monitoring jakości wody). Podjęte czynności systematycznie zmniejszają poziom skażenia.
3. Decyzja dotycząca zdatności wody do spożycia należy do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Wrześni. Jesteśmy w stałym kontakcie z tą i innymi instytucjami, zajmującymi się powstałą sytuacją.
4. Wspólnie z Urzędem Gminy Września będziemy kontynuować dostarczanie wody pitnej dla mieszkańców, przy wykorzystaniu beczkowozów oraz punktów dystrybucji wody butelkowanej w rejonie objętym skażeniem, aż do jego całkowitego usunięcia. Dokładna lista punktów jest na bieżąco aktualizowana na naszej stronie internetowej i Facebooku.

Szanowni Państwo,
informujemy, że Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji we Wrześni Sp. z o.o., w rejonie objętym skażeniem (ulice: Kościuszki, Koszarowa, Sikorskiego), kontynuuje w dniu dzisiejszym, tj. 27 lutego br. płukanie, dezynfekowanie i ozonowanie wody.

Komunikat (poniedziałek, godz. 9:00):
W dniu 27 lutego br. (poniedziałek), w rejonie objętym skażeniem, woda butelkowana będzie dostarczana do mieszkańców, a ponadto nadal przy kwiaciarni, na ulicy Kościuszki będzie podstawiona beczka z wodą. Drugi mobilny beczkowóz krążył będzie w rejonie ulic: Kościuszki, Koszarowej i Sikorskiego.

Informacja dotycząca dostępności i wydawania wody mieszkańcom ulic Kościuszki, Koszarowej oraz Warsztatowej (aktualizacja niedziela, godz. 16:00):
Szanowni Państwo,
informujemy, że w dniu dzisiejszym czynne są dwa punkty z wodą pitną.
Jeden beczkowóz usytuowany jest obok kwiaciarni na ul. Kościuszki (całodobowo), drugi beczkowóz jest pojazdem mobilnym (do godz. 22:00).

Informacja dotycząca dostępności i wydawania wody mieszkańcom ulic Kościuszki, Koszarowej oraz Warsztatowej (sobota, godz. 10:30):
W dniu dzisiejszym, tj. 25.02.2017 r. (sobota), beczkowozy są usytuowane w następujących miejscach:
1) ul. Kościuszki 3 (przy optyku) - wydawana będzie woda do godz. 22:00
2) ul. Koszarowa (koło kina) - wydawana będzie woda do godz. 22:00
3) ul. Warsztatowa – wydawana będzie woda do godz. 22:00
4) ul. Kościuszki 72 (przy kwiaciarni) - w tym punkcie woda będzie wydawana całodobowo
W dniu 25.02.2017 r. (sobota) woda butelkowana od godz. 8:00 jest dostarczana mieszkańcom do mieszkań i domów w ilości 6 szt. 1,5 l lub 2 szt. 5l na lokal mieszkalny.
W dniu jutrzejszym, tj. 26.02.2017 r. (niedziela), woda dostępna będzie w beczkowozach w miejscach wymienionych jak wyżej w godz. 7:00 do 22:00, a na ul. Kościuszki 72 całodobowo.

Punkty wydawania wody butelkowej dla mieszkańców z rejonu ulicy Kościuszki i rejonu ulicy Sikorskiego (aktualizacja piątek, godz. 21:00):
1. ul. Kościuszki 2 (koło kościoła) - beczkowóz stoi od 6.00 do 22.00
2. ul. Kościuszki 72 (parking przy bloku) - punkt czynny całodobowo
3. ul. Warsztatowa - beczkowóz stoi od 6.00 do 22.00
4. ul. Koszarowa (obok kina Trójka) - beczkowóz stoi od 6.00 do 22.00
Beczkowozy dostępne będą dla mieszkańców do czasu ogłoszenia przez PSSE, iż woda nadaję się do spożycia.

Komunikat
W dniu dzisiejszym odbyło się posiedzenie wspólne posiedzenie Gminnego i Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Na podstawie zebranych informacji oraz dokonanej analizy stwierdzono:
1. Przyczyna skażenia wody została usunięta.
2. Obszar skażenia ma charakter lokalny i obejmuje rejon ulic: Gen. Sikorskiego, Kościuszki i Koszarowej we Wrześni.
3. Uruchomione działania powodują systematyczne zmniejszanie poziomu skażenia.
4. Podjęte procedury sanitarne wynikają z obowiązujących przepisów prawa. Podejmowane czynności mają charakter prewencyjno – zapobiegawczy.
5. Pobrane próbki wody zostały przekazane do badania, którego wyniki będą znane w najbliższy poniedziałek. Czas  badania, zgodnie z procedurą to minimum 48 godzin. Po tym czasie można uzyskać wiarygodną informację na temat jakości wody.
6. Należy zachować szczególną ostrożność w zakresie wykorzystania wody w wyżej wskazanym zakresie w rejonie objętym zagrożeniem, tj. obszar ulic  Gen. Sikorskiego, Kościuszki i Koszarowej we Wrześni.
7. Jednostki straży pożarnej zapewnią dostawę wody zdatnej do spożycia dla celów konsumpcyjnych i na potrzeby gospodarcze.
8. Informacja o miejscach dystrybucji będzie na bieżąco podawana w dostępnych środkach masowego przekazu.
9. Informacje o wszelkich zmianach dotyczących bieżącej sytuacji będą pojawiać się na stronach internetowych instytucji publicznych (między innymi Starostwa Powiatowego, Gminy Września, Straż Pożarna, Policja, Sanepid, PWiK), przekazane do lokalnych mediów  oraz poprzez sms-owy powiatowy  system ostrzegania i alarmowania BLISKO SI SMS.
10. Zachęcamy do zalogowania się do systemu BLISKO SI SMS, informacje o procedurze zalogowania się do tego systemu można znaleźć na stronie internetowej powiatu wrzesińskiego w zakładce Bezpłatny System Informacji SI SMS.

 

Szanowni Państwo,
w związku z prowadzonymi pracami konserwacyjnymi dziś, tj.czwartek 16 lutego 2017 roku, mogą nastąpić utrudnienia w dostępie e-BOKa naszego Przedsiębiorstwa.

 

Szanowni Państwo - od czasu pojawienia się nieprzyjemnego zapachu, woda dla miejscowości zasilanych z SUW Bardo podawana jest z SUW Września.
Woda jest pod stałą kontrolą SANEPIDU oraz Laboratorium PWiK, spełnia parametry wody zdatnej do spożycia, a badania nie wykazują już żadnych przekroczeń.
Jednakże do czasu całkowitego usunięcia przyczyn nieprzyjemnego zapachu na SUW Bardo woda podawana będzie z Wrześni.
Informacje na ten temat będą przekazywane systematycznie.
Miejscowości objęte dostawą wody z SUW Bardo to: Bardo, Chwalibogowo, Chocicza Mała, Chocicza Wielka, Grzymysławice, Chociczka.

 

Szanowni Państwo,
w związku z prowadzonymi pracami na sieci wod-kan, w dniu 19 września br. (poniedziałek) w godzinach od 800-1100, nastąpi przerwa w dostawie wody dla posesji przy ul. Gen. Kutrzeby 14 we Wrześni.
Za utrudnienia przepraszamy.

 

Szanowni Państwo,
informujemy, że w piątek 16 września br., kasa przy ul. Miłosławskiej 8, będzie nieczynna. Wszystkie wnioski przyjmowane będą w sekretariacie Przedsiębiorstwa, I piętro, pok. nr 13. Przepraszamy za utrudnienia.

 

Szanowni Państwo,
przypominamy, że wprowadzamy nowoczesną technologię radiowych systemów,
które zapewniają nową jakość w zakresie zdalnego odczytu wskazań wodomierzy.
W związku z powyższym zmieniają się także zasady montażu wodomierzy dodatkowych (podliczników) - szczegóły.
Zachęcamy Państwa także do zapoznania się z technologią systemów radiowych stosowanych w naszym Przedsiębiorstwie – szczegóły w zakładce Odczyty wodomierzy.

 

Szanowni Państwo,
informujemy, że w najbliższy czwartek 4 sierpnia br., kasa Przedsiębiorstwa czynna będzie wyjątkowo w godzinach od 1100 do 1300.
Za wszelkie utrudnienia przepraszamy

 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. informuje, że w dniu 07 czerwca 2016 (wtorek) w związku z prowadzonymi pracami na sieci wodociągowej w rej. ul. Gen. Sikorskiego nastąpi przerwa w dostawie wody w godzinach od 800-1000.
Za utrudnienia przepraszamy

 

W związku z usuwaniem w dniu 2 czerwca 2016 r. awarii na magistrali wodociągowej przy ulicy Szosa Witkowska we Wrześni informujemy, że mogą nastąpić utrudnienia na drodze w tym rejonie.
Prosimy kierowców o rozważną jazdę.

 

W związku z budową sieci wodociągowej w Psarach Małych przy ul. Folwarcznej i Wakacyjnej informujemy, że w 26 kwietnia 2016 r. (wtorek), w godzinach od 1030 do 1330, nastąpi przerwa w dostawie wody dla wszystkich posesji z Psar Małych.
Kierowców prosimy też o ostrożną jazdę w rejonie ulic, na których prowadzone będą prace.
Przepraszamy za wszelkie utrudnienia

 

Szanowni Państwo,
z przyjemnością informujemy, że uruchomiliśmy

Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta

Zachęcamy Państwa do skorzystania z tej wygodnej formy kontaktu z naszym Przedsiębiorstwem.
Wszystkich zainteresowanych rejestracją w E-BOK, prosimy o zapoznanie się z krótkim regulaminem korzystania z Biura oraz wypełnieniem zgody, na dostarczanie Państwu faktur do EBOK.

Dokumenty dostępne w Strefie Klienta - Przewodnik po Spółce - Dział Obsługi Klienta - Dokumenty do pobrania

 

wielkanoc1

Światowy Dzień Wody 2016World Water Day Logo 2016

Czy wiecie Szanowni Państwo, że za niespełna miesiąc - 22 marca obchodzimy Światowy Dzień Wody? Święto niezwykle istotne, będące okazją nie tylko do promowania zdrowego trybu życia i dobrodziejstw płynących ze spożywania czystej wody, ale przede wszystkim to moment, w którym trzeba uświadomić sobie, jak bezcenną wartość ma woda i jak wiele jest miejsc na Świecie, w których jej po prostu brakuje.

 

 

 

Szanowni Państwo,
nadchodzi kolejna fala mrozów. Spadek temperatury może wpływać niekorzystnie na wodomierze zainstalowane na Państwa posesjach, szczególnie zaś na posesjach jeszcze niezamieszkałych.
Prosimy pamiętać, że zgodnie z §5, ust. 5, Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującym w naszej Gminie, to do Państwa należy obowiązek utrzymywania pomieszczeń i studni, w których zainstalowany jest wodomierz główny. Należy zapewnić warunki uniemożliwiające uszkodzenie wodomierza, czy też zabezpieczyć go przed ewentualnymi działaniami zakłócającymi jego prawidłowe funkcjonowanie. Ponadto zapisy umów, które zawarliście Państwo z naszym Przedsiębiorstwem, zobowiązują do właściwej dbałości o wodomierz główny, a także do pokrycia kosztów jego wymiany w razie niezabezpieczenia go przez działaniem warunków atmosferycznych.
Pamiętajmy więc, rozmrożenie wodomierza może Państwa narazić nie tylko na brak wody w mieszkaniu, ale także na niepotrzebne koszty.

PROSIMY O ZABEZPIECZENIE WODOMIERZA PRZED MROZEM!

 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. we Wrześni informuje, że w związku z prowadzonymi pracami na sieci wod-kan, w środę 02.03.2016, w godzinach od 730 do 1130 nastąpi przerwa w dostawie wody, dla mieszkańców ul. Gendka i Słowackiego we Wrześni.
Za utrudnienia przepraszamy

 

W związku z modernizacją i rozbudową Stacji Uzdatniania Wody we Wrześni informujemy, że w nocy z 20.01.2016 r. (środa) na 21.01.2016 r. (czwartek), w godzinach od 2330 do 630 mogą nastąpić przerwy w dostawie wody dla posesji z terenu Wrześni oraz posesji z okolicznych wsi zasilanych ze stacji miejskiej.
Przepraszamy za wszelkie utrudnienia

 

Wyniki konkursu plastycznego pt.: „Najnowszy krzyk mody, to oszczędzanie wody.”

 

Szanowni Państwo
informujemy, że w dniu 31 grudnia 2015 r. (czwartek - sylwester), Przedsiębiorstwo nasze będzie czynne do godziny 13.00.
Jednocześnie przypominamy, że w sytuacjach awaryjnych należy dzwonić pod numer 994 - czynny codziennie, całą dobę.

 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. informuje,  że w związku z prowadzonymi pracami na sieci wod-kan,  w dniu 09.12.2015 (środa), w godzinach od 800 do 1000 nastąpi przerwa w dostawie wody, dla posesji m. Września w rejonie ul. Gen. Sikorskiego.
Za utrudnienia przepraszamy

 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji we Wrześni Sp. z o. o. informuje, że w związku z prowadzonymi pracami na sieci wod-kan, w dniu 30.11.2015 (poniedziałek), w godzinach od 1000 do 1500 nastąpi przerwa w dostawie wody, dla mieszkańców Chwalibogowa.
Za utrudnienia przepraszamy

 

Szanowni Państwo,
w związku z modernizacją sieci wodociągowej na skrzyżowaniu ulic Szosa Witkowska/Wojska Polskiego we Wrześni, w dniu 22 listopada 2015 r. (niedziela), w godzinach od 700-1700 nastąpią utrudnienia w ruchu drogowym w tym rejonie.
Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

 

Szanowni Państwo,
informujemy, że w związku z prowadzonymi pracami modernizacyjnymi na Stacji Uzdatniania Wody we Wrześni, w nocy z 19 na 20.11.2015 (czwartek/piątek), w godzinach od 000-300, nastąpi przerwa w dostawie wody dla mieszkańców posesji z terenu Wrześni oraz sąsiednich wsi zasilanych z SUW Września.
Za utrudnienia przepraszamy

 

Szanowni Państwo,
informujemy, że w związku z prowadzonymi pracami na sieci wod- kan, w dniu 17.11.2015 (wtorek) w godzinach 1030-1500 nastąpi przerwa w dostawie wody dla mieszkańców ul. Słowackiego, Gendka i Strzykały we Wrześni.
Za utrudnienia przepraszamy.

 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. informuje,
 że w dniu 26.10.2015 (poniedziałek), w związku z prowadzonymi pracami polegającymi na włączeniu odcinka nowej sieci do eksploatacji, w godzinach od 830-1130 nastąpi przerwa w dostawie wody dla mieszkańców ul. 17 Dywizji Piechoty bloki 3, 5, 7, 9, we Wrześni.
Za utrudnienia przepraszamy

 

W związku z modernizacją i rozbudową Stacji Uzdatniania Wody we Wrześni i koniecznością wykonania wpinki w główny rurociąg zasilający miasto informujemy, że w nocy z 14.10.2015 r. (środa) na 15.10.2015 r. (czwartek), w godzinach od 2330 do 430 nastąpi przerwa w dostawie wody dla posesji z terenu Wrześni oraz posesji z okolicznych wsi zasilanych ze stacji miejskiej.
Przepraszamy za wszelkie utrudnienia

 

Szanowni Państwo,
od poniedziałku 24.08.2015 r. rozpoczynamy prace budowlano-remontowe na sieci wodociągowej, w Gutowie Małym, w rejonie ulicy Powidzkiej.  Prace polegać będą na wymianie ok. 200 metrów starego, najbardziej awaryjnego odcinka sieci.
W związku z tym w rejonie prowadzonych prac, mogą nastąpić przerwy w dostawie wody, a ruch uliczny będzie utrudniony.
Prosimy mieszkańców o wyrozumiałość, a kierowców o ostrożną jazdę.

Za utrudnienia przepraszamy

 

Szanowni Państwo,
informujemy że w dniu 11 września (piątek), Przedsiębiorstwo nasze będzie nieczynne.
Za utrudnienia przepraszamy

 

W związku z montażem zasuwy na sieci wodociągowej informujemy, że w dniu 08.09.2015 r. (wtorek), w godzinach od 11.00 do 13.00 może nastąpić obniżenie ciśnienia wody dla  mieszkańców Sokołowa.

Przepraszamy za wszelkie utrudnienia

 

W związku z dalszymi pracami modernizacyjnymi na SUW Sokołowo informujemy, że w dniu 02.09.2015 r. (środa), w godzinach od 9.00 do 14.00. nastąpi przerwa w dostawie wody dla "Gospodarstwa Sokołowo" oraz wszystkich mieszkańców Sokołowa, którzy nie są jeszcze podłączeni do nowej sieci.
Przepraszamy za wszelkie utrudnienia

 

bramka2

Szanowni Państwo,

lato w pełni. Synoptycy przewidują powrót wysokich temperatur od początku sierpnia. W związku z tym zamontowaliśmy dla Państwa nową kurtynę wodną.
Zapraszamy w upalne dni na wrzesiński Rynek.
W godz. od 11.00 do 18.00 będzie można skorzystać z „mgiełki orzeźwienia”.

 

 

 

Szanowni Państwo,
w piątek 28.08.2015 r., w godzinach od 800 do 1200, z uwagi na podłączenie nowej sieci wodociągowej do stacji uzdatniania wody, na terenie Sokołowa nastąpi przerwa w dostawie wody.
Prosimy mieszkańców o wyrozumiałość, a za utrudnienia przepraszamy.

 

Szanowni Państwo,
w środę 26.08.2015 r., w godzinach od 400 do 600, z uwagi na prowadzone prace modernizacyjne Stacji Uzdatniania Wody, na terenie Wrześni nastąpi przerwa w dostawie wody.
Prosimy mieszkańców o wyrozumiałość, a za utrudnienia przepraszamy

 

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że w związku z nadchodzącymi upałami, w dniach 13-14 sierpnia (czwartek i piątek) 2015 r. Przedsiębiorstwo czynne będzie do godziny 14.00.
Za powstałe utrudnienia przepraszamy

 

W związku z awariami zasilania spowodowanymi przez gwałtowne ulewy i wichury 19.07.2015 informujemy, że mogą wystąpić czasowe problemy z dostawą wody i prawidłowym ciśnieniem w sieci.
Informacja dotyczy: Bardo, Bukowy Las, Chocicza Mała, Chocicza Wielka, Chwilibogowo, Grzymysławice, Przyborki, Nowy Folwark, Psary Małe, Psary Polskie.

 

W związku z modernizacją sieci wodociągowej w miejscowości Przyborki, w dniu 29.06.2015 (poniedziałek), w godz. od 1000-1400 nastąpi przerwa w dostawie wody.  Brak wody obejmie ulice: Słoneczną, Wspólną, Różaną, Grójecką.
Za powstałe utrudnienia przepraszamy

 

W związku z przeprowadzaną przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Wrześni modernizacją hydroforni w Sokołowie, uprzejmie informujemy, że w dniach od 10.06.2015 r. do 30.06.2015 r. dla mieszkańców Sokołowa, nastąpi pogorszenie ciśnienia wody w sieci wodociągowej.
Przepraszamy za utrudnienia

 

W związku z budową sieci wodociągowej nastąpią przerwy w dostawie wody  w dniu 11.06.2015  (czwartek) w godz. od 1100 - 1500 w rejonie ul. Turwida oraz ulicach przyległych: Broniewskiego, Kruczkowskiego, Leśmiana, Norwida, Kasprowicza, Gałczyńskiego, Asnyka, Tuwima.
Za powstałe utrudnienia przepraszamy

 

W związku z budową ronda i modernizacją sieci wodociągowej nastąpią przerwy w dostawie wody  w dniach:
5.06.2015  (piątek) w godz. od 1100 - 1600 oraz
6.06.2015 (sobota) w godz. od 900 - 1300
w rejonie ul. Działkowców, Leśna, Brzozowa, Akacjowa, Malinowa, Jagodowa.
Za powstałe utrudnienia przepraszamy

Szanowni Państwo,
informujemy, że z dniem 1 marca 2015 roku ulegną zmianie ceny za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz inne opłaty.
Szczegóły w Zarządzeniu nr 3/2015 Prezesa Zarządu PWIK Sp. z o.o. we Wrześni z dnia 9 lutego 2015 roku w sprawie: wprowadzenia nowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

 

22 marcaWWD en copie
Światowy Dzień Wody

W czerwcu 1992 roku w Rio de Janeiro odbył się Szczyt Ziemi – konferencja Narodów Zjednoczonych na temat: "Środowisko i Rozwój”. Jednym z rezultatów konferencji było przyjęcie Agendy 21 (Action Programme), to znaczy planu działań na XXI wiek, dla Narodów Zjednoczonych i rządów państw w każdym obszarze, w którym człowiek wpływa na środowisko naturalne. Jeden z rozdziałów Agendy pt.: „Ochrona i zarządzanie zasobami naturalnymi w celu zapewnienia trwałego i zrównoważonego rozwoju”, poświęcony został przede wszystkim problemom zasobów czystej wody na świecie.
Pod wpływem rekomendacji konferencji, Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych, dnia 22 grudnia 1992 roku uchwaliło rezolucję  A/RES/47/193, ogłaszając Światowy Dzień Wody.
W tym roku Światowy Dzień Wody obchodzić będziemy już po raz dwudziesty pierwszy. Tegoroczne hasło przewodnie obchodów to „Woda i zrównoważony rozwój”.
Święto to ma przede wszystkim na celu uświadomić ludzkości, że blisko 800 mln. mieszkańców naszej planety cierpi z powodu braku dostępu do czystej wody pitnej.
Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie www.unwater.org/worldwaterday

 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Wrześni informuje, że w dniu 3.11.2014 r. (poniedziałek) w godzinach 1100-1600 nastąpi przerwa w dostawie wody w rejonie ul. Harcerska, Opieszyn.
Za utrudnienia przepraszamy.

 

Szanowni Państwo,
informujemy, że w dniu 10 listopada 2014 r. (poniedziałek), Przedsiębiorstwo będzie nieczynne.
Za utrudnienia przepraszamy.

 

Szanowni Państwo,
informujemy, że z dniem 2 października 2014 roku, nasze Przedsiębiorstwo, na podstawie umowy dzierżawy z Gminą Września, przejęło urządzenia i instalacje służące do zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz stacje uzdatniania wody w: Gulczewie, Sokołowie i Bierzglinie.
Od tej pory zatem PWiK Września obsługiwać będzie także sieci wodociągowe wraz z przyłączami do nieruchomości w miejscowości: Gulczewo, Gulczewko, Sokołowo, Bierzglin i Sołeczno.
Na podstawie umowy, baza Przedsiębiorstwa powiększyła się o ok. 240 nowych Odbiorców, u których stopniowo i systematycznie dokonywać będziemy wymian wodomierzy. Wszyscy nowi Odbiorcy objęci zostaną nowoczesną technologią radiowego systemu, która zapewni nową jakość w zakresie odczytu wskazań wodomierzy.

 

Szanowni Państwo informujemy,
że od dnia 25 września 2014 roku, w rejonie ulic Harcerska i Opieszyn, prowadzone będą prace inwestycyjne, polegające na przebudowie istniejącego skrzyżowania, w skrzyżowanie o ruchu okrężnym.
Przy okazji realizacji tej inwestycji Urzędu Miasta i Gminy, także nasze Przedsiębiorstwo dokona uszczelnienia sieci wodociągowej, w tym rejonie. W związku z powyższym w okresie prac, mogą nastąpić przerwy w dostawie wody, bądź obniżenie ciśnienia w pobliskich gospodarstwach domowych.
Za ewentualne utrudnienia przepraszamy

 

Szanowni Państwo,
informujemy, że w dniu 12 września 2014 roku (piątek) kasa będzie nieczynna.
Za utrudnienia przepraszamy.

Jednocześnie przypominamy o możliwości regulowania rachunków wystawianych przez nasze Przedsiębiorstwo bez dodatkowych opłat w Banku PKO BP S.A. przy ulicy Szkolnej we Wrześni oraz w ajencji tego Banku, przy ulicy Królowej Jadwigi, we Wrześni.

 

INFORMACJA o wystąpieniu czasowego pogorszenia jakości wody
W związku z przeprowadzaną przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Wrześni modernizacją hydroforni w Marzeninie, uprzejmie informujemy że w dniach od 18.08. 2014 do 10.10. 2014 nastąpią krótkie przerwy w dostawach wody oraz czasowe pogorszenie ciśnienia i jakości wody do spożycia przez ludzi. Jednocześnie informujemy że jakość wody w sieci wodociągowej jest pod stałym nadzorem służb sanitarno epidemiologicznych. Zmiany dotyczą mieszkańców Marzenina, Noskowa, Radomic i Strzyżewa.
Przepraszamy za utrudnienia

kurtyna
Szanowni Państwo,
nadeszły przez jednych oczekiwane, przez innych trochę mniej - upalne dni. W tym okresie będziemy starali się dzieciom sprawić frajdę, a dorosłym przynieść ulgę w upale.
Na wrzesińskim rynku, w godzinach od 11.00 do 18.00, w dni pełne skwaru, montować będziemy kurtynę wodną, która mamy nadzieję, przyniesie orzeźwienie i ulgę.

 

Szanowni Państwo,
informujemy, że w związku z prowadzonymi pracami konserwacyjnymi, dniach 14-15 czerwca 2014 r. w sieci wodociągowej zasilanej ze stacji uzdatniania wody w Bardzie, nastąpi czasowe przechlorowanie.
W związku z tym mieszkańcy wsi Bardo, Chwalibogowo, Bukowy Las, Grzymysławice, Chocicza Mała i Chocicza Wielka, mogą odczuwać w wodzie wzmożony zapach chloru.
Za uciążliwości przepraszamy.

 

Szanowni Państwo,
informujemy, że z dniem 9 maja 2014 roku, nasze Przedsiębiorstwo, na podstawie umowy dzierżawy z Gminą Września, przejęło urządzenia i instalacje służące do zbiorowego zaopatrzenia w wodę, stację uzdatniania wody w Marzeninie oraz sieci wodociągowe wraz z przyłączami do nieruchomości w Marzeninie, Noskowie, Strzyżewie, Radomicach.
Na tej podstawie, baza Przedsiębiorstwa powiększyła się o ok. 220 nowych Odbiorców, u których stopniowo i systematycznie dokonujemy wymian wodomierzy. Wszyscy nowi Odbiorcy objęci zostaną nowoczesną technologią radiowego systemu, która zapewnia nową jakość w zakresie odczytu wskazań wodomierzy.

 

Szanowni Państwo,
informujemy, że istnieje możliwość otrzymywania faktur za usługi świadczone przez nasze Przedsiębiorstwo, drogą elektroniczną. Ponadto zamierzamy uruchomić w systemie informatycznym funkcję SMS, dzięki której, będziecie mogli Państwo otrzymywać wszelkie informacje (dotyczące np.: wystawienia faktury, zaległości, wymiany wodomierza itp.) na telefon komórkowy.

Wszystkich Państwa zainteresowanych taką formą korespondencji z Przedsiębiorstwem, prosimy o kontakt z Działem Obsługi Klienta (pok. nr 2), w celu uzupełnienia bazy o adres e-mail i nr telefonu komórkowego.
Bazę uzupełnić można też telefonicznie (61 436-05-47, wew. 132 lub 119)
lub przy pomocy poczty elektronicznej:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Szanowni Państwo,
informujemy, że w dniu 13 czerwca 2014 r. (piątek), Dział Techniczny będzie nieczynny. Wszystkie dokumenty i wnioski do rozpatrzenia, prosimy pozostawiać w sekretariacie Przedsiębiorstwa – I piętro, pokój nr 13.
Za utrudnienia przepraszamy.

 

pawelekz Z okazji "Dnia Dziecka" postanowiliśmy naszym Milusińskim, nieco „pokolorować krajobraz”. W pobliżu:

- Przedszkola „Mali Przyrodnicy” na ul. Słowackiego,

- Przedszkola „Miś Uszatek”, na ul. Kilińskiego,

- Przedszkola „Tęczowa Chatka”, na ul. Gen. Kutrzeby,

- Samorządowej Szkoły Podstawowej w Otocznej

- oraz Przedszkola „Polne Kwiatki” w Gutowie Małym,

dzieci witać będzie kolorowy, uśmiechnięty Pawełek, czyli hydrant nadziemny.

 

Szanowni Państwo,
przypominamy, że Przedsiębiorstwo nasze uruchomiło funkcję e-faktury w systemie obsługi Klienta.
Taka forma korespondencji, nie tylko wpływa na oszczędność czasu, ale także daje gwarancję otrzymania faktury, bez jakichkolwiek obaw o jej zaginięcie. Przedsiębiorstwo uruchomiło system e-faktury, także w trosce o środowisko naturalne. Beztroskie korzystanie z papieru, prowadzi do wciąż rosnącego nań zapotrzebowania, a w konsekwencji do masowego wyrębu lasów – płuc miast.
Zachęcamy zatem Państwa do skorzystania z proponowanej przez nas formy korespondencji.
W celu uzupełnienia bazy o swój adres e-mail należy skontaktować się z Działem Obsługi Klienta (61 436-05-47, wew. 132 lub 119) lub przesłać informację na jeden z poniższych adresów e-mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Szanowni Państwo,
informujemy, że nasze Przedsiębiorstwo rozpoczęło realizację zaplanowanej na rok bieżący inwestycji, „Sieć wodociągowa Gutowo Małe rej. ul. Powidzkiej i ul. Za Parkiem”. 
Przedsięwzięcie obejmuje budowę ok. 650 metrów sieci.
Jeżeli warunki atmosferyczne będą sprzyjające, zakończenie inwestycji przewiduje się na połowę maja tego roku.
W związku z powyższym, w rejonie budowy nastąpią utrudnienia na drodze.
Prosimy zatem kierowców o wyrozumiałość i rozważną jazdę.

 

Szanowni Państwo,
informujemy, że w dniu 2 maja 2014 roku (piątek) Przedsiębiorstwo będzie nieczynne.
Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

 

Szanowni Państwo,
informujemy, że Przedsiębiorstwo nasze rozpoczęło realizację zaplanowanej na rok bieżący inwestycji, „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Obłaczkowo”. Etap I przewiduje budowę ok. 280 metrów sieci. Jeżeli warunki atmosferyczne pozwolą, zakończenie I etapu przewiduje się na połowę kwietnia br.
W związku z powyższym, w rejonie budowy nastąpią utrudnienia na drodze.
Prosimy zatem kierowców o wyrozumiałość i rozważną jazdę.

 

OGŁOSZENIE
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. informuje, że w dniu 26.03.2014 (środa) w związku z prowadzonymi pracami przy budowie sieci wodociągowej w miejscowości Obłaczkowo nastąpi przerwa w dostawie wody w godzinach 11:00-15:00.
Za utrudnienia przepraszamy

 

22 marca
Światowy Dzień Wody

 W czerwcu 1992 roku w Rio de Janeiro odbył się Szczyt Ziemi – konferencja Narodów Zjednoczonych na temat: "Środowisko i Rozwój”. Jednym z rezultatów konferencji było przyjęcie Agendy 21 (Action Programme), to znaczy planu działań na XXI wiek, dla Narodów Zjednoczonych i rządów państw w każdym obszarze, w którym człowiek wpływa na środowisko naturalne. Jeden z rozdziałów Agendy pt.: „Ochrona i zarządzanie zasobami naturalnymi w celu zapewnienia trwałego i zrównoważonego rozwoju”, poświęcony został przede wszystkim problemom zasobów czystej wody na świecie.
Pod wpływem rekomendacji konferencji, Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych, dnia 22 grudnia 1992 roku uchwaliło rezolucję  A/RES/47/193, ogłaszając Światowy Dzień Wody.
W tym roku Światowy Dzień Wody obchodzić będziemy już po raz dwudziesty. Tegoroczne hasło przewodnie obchodów to „Woda i energia”.

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronach Państwowej Służby Hydrogeologicznej www.psh.gov.pl lub na stronie www.unwater.org/worldwaterday

 

Szanowni Państwo,
informujemy, że z dniem 1 marca 2014 ulegają zmianie
ceny za wodę i ścieki oraz opłaty abonamentowe, a także cennik usług dodatkowych.
Szczegółowe informacje zawarte są w „Strefie Klienta”, w zakładce „Cenniki i taryfy”.

 

Szanowni Państwo,
nadchodzi okres zimowy. Spadek temperatury może wpływać niekorzystnie na wodomierze zainstalowane na Państwa posesjach, szczególnie zaś na posesjach jeszcze niezamieszkałych.

Prosimy pamiętać, że zgodnie z §5, ust. 5, Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującym w naszej Gminie, to do Państwa należy obowiązek utrzymywania pomieszczeń i studni, w których zainstalowany jest wodomierz główny. Należy zapewnić warunki uniemożliwiające uszkodzenie wodomierza, czy też zabezpieczyć go przed ewentualnymi działaniami zakłócającymi jego prawidłowe funkcjonowanie. Ponadto zapisy umów, które zawarliście Państwo z naszym Przedsiębiorstwem, zobowiązują do właściwej dbałości o wodomierz główny, a także do pokrycia kosztów jego wymiany w razie niezabezpieczenia go przez działaniem warunków atmosferycznych.
Pamiętajmy więc, rozmrożenie wodomierza może Państwa narazić nie tylko na brak wody w mieszkaniu, ale także na niepotrzebne koszty.

PROSIMY O ZABEZPIECZENIE WODOMIERZA PRZED MROZEM!

 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Wrześni informuje,
że w dniu 25 stycznia 2014 r. (sobota), w godzinach 800-1600
nastąpi planowane wyłączenie prądu, przez ENEA S.A.
W związku z powyższym w miejscowościach: Nowy Folwark, Psary Wielkie, Psary Polskie, Słomowo, Słomówko, Chociczka i Przyborki, ciśnienie wody może ulec obniżeniu.

 

W związku z montażem nakładek radiowych na wodomierze we wsi Kaczanowo, zwracamy się do mieszkańców z prośbą, o umożliwienie bezproblemowego dostępu do wodomierzy.

 

Dnia 24.12.13 (wigilia) i 31.12.13 (sylwester)
Przedsiębiorstwo będzie czynne do godz. 12.00, natomiast kasa do godz. 11.45.

Za utrudnienia przepraszamy

 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Wrześni informuje,
że w dniu 11 stycznia 2014 r. (sobota), w godzinach 8.00 – 17.00
nastąpi planowane wyłączenie prądu, przez ENEA S.A.
W związku z powyższym w miejscowościach:
Nowy Folwark, Psary Wielkie, Psary Polskie, Słomowo, Słomówko, Chociczka i Przyborki,
ciśnienie wody może ulec obniżeniu.

 

Szanowni Państwo,
na terenie naszego miasta, pojawili się oszuści, którzy pod pretekstem kontroli instalacji wewnętrznych, wyłudzają od odbiorców pieniądze oferując rabat na poczet przyszłych należności.

UWAGA,
NIKT Z PRACOWNIKÓW NASZEGO PRZEDSIĘBIORSTWA NIE PROWADZI OBECNIE TEGO TYPU KONTROLI

Pracownicy Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Wrześni, mogą kontrolować wyłącznie urządzenia (np. wodomierze) oraz instalacje będące własnością Przedsiębiorstwa. Ponadto mają obowiązek okazania legitymacji służbowej ze swoim zdjęciem oraz podpisem Prezesa Zarządu.

Prosimy Wszystkich Państwa o ostrożność i rozwagę!

 

Szanowni Państwo,
informujemy, że nasze Przedsiębiorstwo przeprowadza inwestycję związaną z budową sieci wodociągowej w rejonie ulic Szosa Witkowska i Owocowa we Wrześni. W związku z powyższym prosimy właścicieli ogródków działkowych, by w miarę swoich możliwości udostępnili i uprzątnęli część terenu swojej działki, przeznaczony pod budowę drogi w tym rejonie, zgodnie z wytycznymi otrzymanymi z Urzędu Miasta i Gminy.

Przepraszamy też, za wszelkie utrudnienia komunikacyjne w tym rejonie.

 

Szanowni Państwo
informujemy, że od dnia 1 sierpnia 2013 roku uległy zmianie godziny urzędowania
kasy Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Wrześni.

Wpłaty w kasie przy ul. Miłosławskiej 8, przyjmowane są w godzinach od 9.00 do 12.00.

Przypominamy także, że należności za świadczone przez nasze Przedsiębiorstwo usługi,
można regulować bez dodatkowych opłat
w Banku PKO BP S.A. przy ulicy Szkolnej we Wrześni
oraz w ajencji tego Banku, przy ulicy Batorego.

 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. we Wrześni informuje,

że w związku z prowadzonymi pracami na sieci wod-kan,

w środę 02.03.2016, w godzinach od 730 do 1130

 

nastąpi przerwa w dostawie wody,

dla mieszkańców ul. Gendka i Słowackiego we Wrześni.

 

Za utrudnienia przepraszamy