Do góry

Laboratorium Analiz Wody i Ścieków

Podstawowe wymagania mikrobiologiczne, fizykochemiczne i organoleptyczne, jakim powinna odpowiadać woda pitna, zawarte są w załącznikach do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
 
 
Załącznik nr 1 pkt. A i załącznik nr 3 pkt. A  zawierają wymagania mikrobiologiczne.
Załącznik nr 2 i załącznik nr 3 pkt. B zawierają wymagania fizykochemiczne i organoleptyczne.

 
 
Powered by Phoca Download