Laboratorium Analiz Wody i Ścieków

Laboratorium Analiz Wody i Ścieków

Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji
Sp. z o.o. we Wrześni

Historia powstania Laboratorium sięga daty 17 listopada 1994 r., kiedy to odbyło się wmurowanie kamienia węgielnego pod nową Oczyszczalnię Ścieków we Wrześni.
Tego samego roku w budynku zaplecza socjalnego oczyszczalni powstało Laboratorium, które rozpoczęło analizowanie pierwszych próbek ścieków, osadów ściekowych i wody. Badania zlecał wtedy głównie Kierownik Oczyszczalni i Kierownik Stacji Uzdatniania Wody.
Z czasem Laboratorium rozpoczęło działalność usługową dla Klientów zewnętrznych. Przyjęło wtedy nazwę Laboratorium Analiz Wody i Ścieków, którą posiada do dnia dzisiejszego.
Rok 2006 był dla Laboratorium rokiem przełomowym. Rozpoczęto bowiem wdrażanie Systemu Zarządzania, zgodnego z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2005. Rok później, Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa, podjęła uchwałę o wyodrębnieniu Laboratorium w strukturze organizacyjnej. Komórka ta przestała podlegać Kierownikowi Oczyszczalni Ścieków i stała się podległą bezpośrednio Prezesowi Zarządu.
Do dziś w Laboratorium Analiz Wody i Ścieków Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Wrześni, funkcjonuje System Zarządzania zgodny z wymogami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005+Ap1:2007 potwierdzony przez Polskie Centrum Akredytacji.
Kompetencje Laboratorium potwierdzane są Certyfikatem i Zakresem Akredytacji nr AB 984. Akredytacja upoważnia do pobierania próbek i wykonywania badań ścieków.
Laboratorium posiada też zatwierdzenie Państwowego Powiatowego Inspektora we Wrześni, zgodnie z § 6 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r., w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (z późniejszymi zmianami). Zatwierdzenie to upoważnia je do wykonywania badań i pobierania próbek wody w zakresie monitoringu kontrolnego i przeglądowego w zakresie określonym przez powyższe Rozporządzenie.
Dokumentacji Systemu Zarządzania Laboratorium obejmuje Politykę Jakości, Księgę Jakości, Procedury Ogólne, Instrukcje Ogólne oraz Procedury Badawcze.
Księga Jakości jest dokumentem zawierającym ogólne informacje na temat Systemu Zarządzania Laboratorium i może być udostępniona Klientowi w celu zapoznania się z jogo funkcjonowaniem i zakresem działalności. Pozostałe dokumenty są nadzorowane przez Kierownika ds. Jakości Laboratorium i dostęp do nich mają tylko pracownicy Laboratorium.
Laboratorium wciąż utrzymuje i udoskonali System Zarządzania. Dla sprawdzenia i potwierdzenia swoich kompetencji w zakresie badań wód, ścieków i osadów ściekowych, Laboratorium uczestniczy każdego roku z pozytywnymi wynikami, w organizowanych przez instytucje krajowe i międzynarodowe, badaniach biegłości i/lub międzylaboratoryjnych badaniach porównawczych.
Z informacji uzyskiwanych na bieżąco od Klientów – także w formie anonimowych ankiet – wynika, że są oni zadowoleni z usług świadczonych przez Laboratorium. Wielu z nich sugeruje jednak rozszerzenie działalności, szczególnie o badania z zakresu mikrobiologii wody.

 

Laboratorium Analiz Wody i Ścieków
ul. Gen. Sikorskiego 42, we Wrześni

teren Oczyszczalni Ścieków

Wykonuje analizy wody, ścieków i osadów ściekowych w ramach kontroli wewnętrznej oraz świadczonych usług dla Klientów zewnętrznych.

 

Bogna Jaensch
Kierownik Laboratorium Analiz Wody i Ścieków

 Kierownik ds. Jakości

 tel.: 61 436-05-47, wew.: 238
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Renata Nowacka-Garbarek
Analityk-Laborant
Specjalista ds. Technicznych

tel.: 61 436-05-47, wew.: 238,
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 

Lucyna Gawrych
Analityk - Laborant

tel.: 61 436-05-47, wew.: 238
e-mail.: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Małgorzata Przybylska
Analityk - Laborant

teL.: 61 436-05-47, wew.: 238
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.