Zakres analiz

Zakres analiz

wykonywanych przez Laboratorium Analiz Wody i Ścieków

Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Wrześni.

 

 Badany obiekt
grupa obiektów
 Badane cechy
Metoda
 Polska Norma
Procedura badawcza
 Woda Chlorki PN-ISO 9297:1994
Oznaczanie chlorków. Metoda miareczkowania z azotanem srebra w obecności chromianu jako wskaźnika (Metoda Mohra).
 Woda Sumaryczna zawartość wapnia i magnezu PN-ISO 6059:1999
Oznaczanie sumarycznej zawartości wapnia i magnezu. Metoda miareczkowania EDTA.
 Woda Indeks nadmanganianowy PN-EN ISO 8467:2001 
Oznaczanie indeksu nadmanganianowego.
 Woda Barwa PN-EN ISO 7887:2002
Badanie i oznaczanie barwy.
 Woda Przewodność właściwa PN-EN 27888:1999
Oznaczanie przewodności elektrycznej właściwej.
 Woda Mętność PN-EN ISOOznaczanie mętności.
 Woda Żelazo ogólne PBL-09
Oznaczanie żelaza ogólnego w zakresie 0,005-5,0 mg/l w wodzie na podstawie procedury firmy Merck.
 Woda Mangan PBL-10
Oznaczanie manganu w zakresie 0,02-1,0 mg/l w wodzie na podstawie procedury firmy Dr Lange.
 Woda Zapach PBL-15
Oznaczanie zapachu w wodzie na podstawie wycofanej polskiej normy PN-72/C-04557.
 Woda Sód PBL-22
Oznaczanie sodu w zakresie 10 - 300 mg/l w wodzie na podstawie procedury firmy Merck.
 Woda Fluorki PBL-23
Oznaczanie fluorków w zakresie 0,10-1,5 mg/l w wodzie na podstawie procedury firmy Merck.
 Woda Chlor wolny PBL-30
Oznaczanie chloru wolnego w zakresie 0,02-2,0 mg/l w wodzie.
 Woda Wapń PBL-26
Oznaczanie wapnia w zakresie 5-160 mg/l w wodzie na podstawie procedury firmy Merck.
 Woda Magnez PBL-27
Oznaczanie magnezu w zakresie 5-75 mg/l w wodzie na podstawie procedury firmy Merck.
 Woda/Ścieki Odczyn pH PN-90/C-04540/01
Badania pH, kwasowości i zasadowości.Oznaczanie pH wód i ścieków o przewodności elektrolitycznej właściwej 10 µS/cm i powyżej metodą elektrometryczną.
Woda/Ścieki Azot amonowy PBL-01
Oznaczanie azotu amonowego w zakresie 0,01-6,0 mg/l w wodzie i ściekach na podstawie procedury firmy Merck.
Woda/Ścieki Azot azotynowy PBL-03
Oznaczanie azotu azotynowego w zakresie 0,002-1,0 mg/l w wodzie i ściekach na podstawie procedury firmy Merck.
Woda/Ścieki Azot azotanowy PBL-04
Oznaczanie azotu azotanowego w zakresie 0,1-25  mg/l w wodzie i ściekach na podstawie procedury firmy Merck.
Woda/Ścieki Zawiesiny łatwoopadające PBL-17
Oznaczanie zawiesin łatwoopoadających metodą objętościową na podstawie wycofanej polskiej normy PN-72/C-04559/03.
Woda/Ścieki Chemiczne zapotrzebowanie tlenu PN-ISO 15705:2005
Oznaczanie indeksu chemicznego zapotrzebowania tlenu (SP-ChZT). Metoda zminiaturyzowana z zastosowaniem szczelnych probówek.
Woda/Ścieki Azot ogólny PBL-05
Oznaczanie azotu ogólnego w zakresie 0,1-125 mg/l w ściekach na podstawie procedury firmy Merck.
Woda/Ścieki Azot organiczny PBL-29
Oznaczanie azotu organicznego w wodzie i ściekach. Metoda obliczeniowa.
Woda/Ścieki Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu

PN-EN 1899-1:2002
Oznaczanie biochemicznego zapotrzebowania tlenu po n dniach (BZTn). Część 1: Metoda rozcieńczania i szczepienia z dodatkiem allilotiomocznika.PN-EN

1899-2:2002
Oznaczanie biochemicznego zapotrzebowania tlenu po n dniach (BZTn). Część 2: Metoda do próbek nierozcieńczonych.

Woda/Ścieki Fosfor ogólny PBL-08
Oznaczanie fosforu ogólnego w zakresie0,01-25 mg/l w ściekach na podstawieprocedury firmy Merck.
Woda/Ścieki Ortofosforany PBL-06
Oznaczanie ortofosforanów w zakresie 0,01-5,0 mg/l w ściekach na podstawie procedury firmy Merck.
Woda/Ścieki Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu PBL-14
Oznaczanie biochemicznego zapotrzebowania tlenu (BZT5) w ściekach  metodą manometryczną na podstawie procedury firmy WTW.
Woda/Ścieki Siarczany PBL-12
Oznaczanie siarczanów w zakresie 5-250 mg/l w ściekach na podstawie procedury firmy Merck.
Woda/Ścieki Zawiesina ogólna PBL-20
Oznaczanie zasadowości ogólnej w wodzie i ściekachna podstawie wycofanej polskiej normy PN-91/C-0540/05.
Ścieki Azot amonowy PBL-02
Oznaczanie azotu amonowego w zakresie 4,0-80 mg/l w ściekach na podstawie procedury firmy Merck.
Ścieki Detergenty anionowe Oznaczanie SPC - środków powierzchniowo czynnych (anionowych) w zakresie 0,05-2,0 mg/l w ściekach na  podstawie procedury firmy Merck.
Ścieki Ekstrakt eterowy PBL-25
Oznaczanie ekstraktu eterowego w ściekach na podstawie wycofanej polskiej normy PN-86/C-0457/01.
Ścieki Zawiesiny łatwoopadające PBL-17
Oznaczanie zawiesin łatwoopadających metodą objętościową na podstawie wycofanej polskiej normy PN-72/C-04559/03.
Ścieki Zawiesiny ogólne PBL-18
Oznaczanie zawiesin ogólnych metodą wagową na podstawie wycofanej polskiej normy PN-72/C-04559/02.
Ścieki Indeks osadu czynnego PBL-19
Oznaczanie indeksów osadu czynnego na podstawie wycofanej polskiej normy PN-75/C-04616/03.
Ścieki Sucha pozostałość, Substancje rozpuszczone PBL-21
Oznaczanie suchej pozostałości i substancji rozpuszczonych w ściekach na podstawie wycofanej polskiej normy PN-78/C-04541.
Osady ściekowe Lotne kwasy tłuszczowe PBL-16
Oznaczanie lotnych kwasów tłuszczowych w ściekach na podstawie wycofanej polskiej normy PN-75/C-04616.
Osady ściekowe Zasadowość ogólna PBL-20
Oznaczanie zasadowości ogólnej w osadach ściekowych na podstawie wycofanej polskiej normy PN-91/C-04540/05.
Osady 
ściekowe
Strata przy prażeniu PN-EN 12879
Charakterystyka osadów ściekowych. Oznaczanie straty przy prażeniu suchej masy osadu.
Osady ściekowe Sucha masa osadu PN-EN 12880
Charakterystyka osadów ściekowych.Oznaczanie suchej pozostałości i zawartości wody.
Osady ściekowe Obecność żywych jaj pasożytów  PN-Z-19000-4:2001
Ocena stanu sanitarnego glebyWykrywanie jaj pasożytów jelitowych Ascaris lumbricoides i Trichuris trichura.
Osady ściekowe Analiza mikroskopowa osadu czynnego PBL-24
Analiza mikroskopowa osadu czynnego.