Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Wrześni
poszukuje pracownika na stanowisko:

Inżynier w Dziale Eksploatacji Sieci Wodno-Kanalizacyjnej


Główne obowiązki:

 • uczestniczenie w realizowanych inwestycjach, w odbiorach, przy usuwaniu awarii, interwencjach w terenie,
 • udział w przygotowywaniu  planów modernizacji i konserwacji sieci i urządzeń wod-kan.,
 • udział w sporządzaniu opinii technicznych, analiz i innych opracowań dotyczących sieci wod.-kan.,
 • opiniowanie projektów budowlanych,
 • udział w przygotowywaniu dokumentów przetargowych w postępowaniach prowadzonych przez przedsiębiorstwo oraz uczestnictwo w postępowaniach przetargowych,
 • weryfikacja kosztorysów.

Wymagania:

 • wykształcenie: wyższe techniczne – inżynieria środowiska, pokrewne,
 • doświadczenie zawodowe: co najmniej  1 rok w branży sanitarnej,
 • mile widziane uprawnienia wykonawcze i projektowe bez ograniczeń w branży sanitarnej,
 • umiejętność czytania rysunków technicznych sieci wod.-kan.,
 • mile widziana znajomość programów do kosztorysowania,
 • znajomość przepisów Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu  w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków,  
 • znajomość zagadnień z zakresu eksploatacji i modernizacji  sieci wod.-kan.
 • prawo jazdy kat. B,
 • umiejętność efektywnej organizacji czasu pracy.

Oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę,
 • pakiet świadczeń socjalnych (m.in. dopłata do wypoczynku, nieoprocentowane pożyczki),
 • kursy zawodowe, szkolenia specjalistyczne oraz rozwijające tzw. kompetencje miękkie.

Dokumenty aplikacyjne prosimy  przesyłać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pocztą na adres: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Miłosławska 8, 62-300 Września, z dopiskiem „Inżynier w Dziale Eksploatacji Sieci Wodno-Kanalizacyjnej”

Zastrzegamy sobie prawo kontaktowania się z wybranymi kandydatami.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli o treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko Inżynier w Dziale Eksploatacji Sieci Wodno-Kanalizacyjnej, prowadzonego przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą przy ul.Miłosławskiej 8, 62-300 Września, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/697 z dnia 27 kwietnia 2017 r.”

Jeśli Pan/Pani wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji prosimy o zawarcie dodatkowej klauzuli o treści: „Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez PWiK Sp. z o.o. we Wrześni moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji w okresie 12 miesięcy od daty złożenia aplikacji”.

Informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Miłosławskiej 8,  62-300 Września.
W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w PWiK Sp. z o.o. we Wrześni: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne oraz  pozostaje bez wpływu na wynik postępowania rekrutacyjnego.
Jednocześnie informujemy, że Pani/Pana dane nie będą udostępnione innym podmiotom. Przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym momencie postępowania rekrutacyjnego. Cofnięcie zgody skutkuje wyłączeniem Pani/Pana kandydatury w kolejnych etapach rekrutacji.

 

 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Wrześni
poszukuje pracownika na stanowisko:

Inspektor nadzoru - Kierownik budowy

Opis stanowiska:

 • nadzorowanie i weryfikacja prac projektowych w zakresie branży instalacyjnej, prowadzonych na zlecenie i na rzecz przedsiębiorstwa,
 • prowadzenie nadzoru inwestorskiego w zakresie branży instalacyjnej nad robotami budowlanymi, inwestycyjnymi, remontowymi realizowanymi na zlecenie i na rzecz przedsiębiorstwa zgodnie z ustawą Prawo budowlane,
 • nadzór oraz rzetelna kontrola procesu budowlanego w oparciu o dokumentację techniczną, przepisy prawa budowlanego,
 • sporządzanie opinii technicznych, analiz i innych opracowań dotyczących sieci, instalacji, urządzeń i obiektów przedsiębiorstwa w zakresie branży instalacyjnej,
 • weryfikacja kosztorysów ofertowych, inwestorskich, powykonawczych,
 • przygotowywanie dokumentów przetargowych w postępowaniach prowadzonych przez przedsiębiorstwo oraz uczestnictwo w postępowaniach przetargowych,

Wymagania:

 • uprawnienia wykonawcze bez ograniczeń w branży sanitarnej,
 • wykształcenie: wyższe techniczne – inżynieria środowiska,
 • doświadczenie zawodowe: co najmniej 2 lata w pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na stanowisku kierownika budowy lub inspektora nadzoru
   (preferowane kierowanie budową sieci wodociągowej i kanalizacyjnej),
 • znajomość programów do kosztorysowania,
 • mile widziane doświadczenie przy projektach podlegających pod ustawę PZP,
 • znajomość przepisów Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, Prawa Budowlanego i Prawa Wodnego,
 • umiejętności organizacyjne, zdecydowanie w działaniu, umiejętność rozwiązywania konfliktów,


Oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę,
 • wzrost wynagrodzenia po okresie próbnym,
 • możliwość rozwoju zawodowego w formie kursów i szkoleń.

Dokumenty aplikacyjne prosimy  przesyłać na adres e-mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pocztą na adres: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Miłosławska 8, 62-300 Września, z dopiskiem „Inspektor nadzoru - Kierownik budowy”

Zastrzegamy sobie prawo kontaktowania się z wybranymi kandydatami.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli o treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko Monter sieci wod.-kan.,  prowadzonego przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą przy ul.Miłosławskiej 8, 62-300 Września, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/697 z dnia 27 kwietnia 2017 r.”

Jeśli Pan/Pani wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji prosimy o zawarcie dodatkowej klauzuli o treści:

„Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez PWiK Sp. z o.o. we Wrześni moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji w okresie 12 miesięcy od daty złożenia aplikacji”.

Informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Miłosławskiej 8,  62-300 Września.
W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w PWiK Sp. z o.o. we Wrześni: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne oraz  pozostaje bez wpływu na wynik postępowania rekrutacyjnego.
Jednocześnie informujemy, że Pani/Pana dane nie będą udostępnione innym podmiotom. Przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym momencie postępowania rekrutacyjnego. Cofnięcie zgody skutkuje wyłączeniem Pani/Pana kandydatury w kolejnych etapach rekrutacji.

 

 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Wrześni
poszukuje pracowników na stanowisko:

Operator urządzeń oczyszczania ścieków

Opis stanowiska:
- obsługa i utrzymanie urządzeń i instalacji wodno-ściekowych w sprawności technicznej,
- udział w zapewnieniu prawidłowego przebiegu procesu technologicznego oczyszczania  ścieków,
- obsługa i kontrola maszyn i urządzeń zainstalowanych  na terenie obsługiwanych obiektów,
- kontrola parametrów pracy,
- prowadzenie zapisów w książkach obiektów, sporządzanie raportów,
- usuwanie  drobnych usterek oraz awarii na terenie obsługiwanych  obiektów,
- udział w rozruchu nowych urządzeń i obiektów,
- obsługa i przeprowadzanie okresowych  konserwacji oraz utrzymanie  w ruchu wszystkich urządzeń i instalacji elektro-energetycznych,

Oczekiwania wobec kandydatów:
- wykształcenie minimum zawodowe (preferowane: mechanik, elektryk, elektromechanik, automatyk, instalator wod.-kan),
- prawo jazdy kat. B,
- sumienność, odpowiedzialność, zaangażowanie, komunikatywność i bezkonfliktowość, samodzielność, dyspozycyjność,
- mile widziane uprawnienia SEP,
- mile widziane doświadczenie zawodowe przy obsłudze urządzeń przemysłowych,
- umiejętność obsługi komputera.

Oferujemy:
- stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę,
- wzrost wynagrodzenia po okresie próbnym,
- możliwość rozwoju zawodowego w formie kursów i szkoleń.


Dokumenty aplikacyjne prosimy przesyłać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pocztą na adres: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Miłosławska 8, 62-300 Września, z dopiskiem „Operator urządzeń oczyszczania ścieków”

Zastrzegamy sobie prawo kontaktowania się z wybranymi kandydatami.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko Operator Urządzeń Oczyszczania Ścieków,  prowadzonego przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą przy ul.Miłosławskiej 8, 62-300 Września, zgodnie z  Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/697 z dnia 27 kwietnia 2017 r.”

Jeśli Pan/Pani wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji prosimy o zawarcie dodatkowej klauzuli o treści:

„Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez PWiK Sp. z o.o. we Wrześni moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji w okresie 12 miesięcy od daty złożenia aplikacji”.

Informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Miłosławskiej 8,  62-300 Września.
W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w PWiK Sp. z o.o. we Wrześni: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne oraz  pozostaje bez wpływu na wynik postępowania rekrutacyjnego.
Jednocześnie informujemy, że Pani/Pana dane nie będą udostępnione innym podmiotom. Przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym momencie postępowania rekrutacyjnego. Cofnięcie zgody skutkuje wyłączeniem Pani/Pana kandydatury w kolejnych etapach rekrutacji.

JSN Pixel 2 is designed by JoomlaShine.com | powered by JSN Sun Framework
Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.