OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH - RODO
Polityka Prywatności    AKCEPTUJĘ

Laboratorium Analiz Wody i Ścieków

Laboratorium Analiz Wody i Ścieków

Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji
Sp. z o.o. we Wrześni

 

Historia Laboratorium sięga dnia 17 listopada 1994 r., kiedy to odbyło się wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę Oczyszczalni Ścieków we Wrześni.
Laboratorium zlokalizowano na pierwszym piętrze budynku zaplecza socjalnego oczyszczalni gdzie znajduje się do dziś.
Swoją działalność badawczą rozpoczęło w roku 1996. Analizowanie pierwszych próbek ścieków, osadów ściekowych i wody zlecał głównie Kierownik Oczyszczalni i Kierownik Stacji Uzdatniania Wody.
Z czasem Laboratorium zaczęło świadczyć usługi również dla Klientów zewnętrznych. Przyjęło wtedy nazwę Laboratorium Analiz Wody i Ścieków, którą posiada do dnia dzisiejszego.
Rok 2006 był przełomowy - rozpoczęto bowiem wdrażanie Systemu Zarządzania, opartego z normę PN-EN ISO/IEC 17025:2005. Rok później, Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa, podjęła uchwałę o wyodrębnieniu Laboratorium w strukturze organizacyjnej Spółki. Komórka ta przestała podlegać Kierownikowi Oczyszczalni Ścieków i stała się podległą bezpośrednio Prezesowi Zarządu.
Do dziś w Laboratorium Analiz Wody i Ścieków Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Wrześni, funkcjonuje System Zarządzania zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005+Ap1:2007 zatwierdzony przez Polskie Centrum Akredytacji.
Kompetencje Laboratorium potwierdzane są Certyfikatem i Zakresem Akredytacji nr AB 984. Akredytacja upoważnia do pobierania próbek i wykonywania badań ścieków i osadów ściekowych pod kątem wymagań prawnych.
Laboratorium posiada też zatwierdzenie Państwowego Powiatowego Inspektora we Wrześni, zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r., w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Zatwierdzenie to upoważnia do pobierania próbek i wykonywania badań wody pitnej w zakresie monitoringu kontrolnego i przeglądowego.
Dokumentacja Systemu Zarządzania Laboratorium obejmuje Politykę Jakości, Księgę Jakości, Procedury Ogólne, Instrukcje Ogólne oraz Procedury Badawcze.
Księga Jakości jest dokumentem zawierającym ogólne informacje na temat Systemu Zarządzania Laboratorium i może być udostępniona Klientowi w celu zapoznania się z jego funkcjonowaniem i zakresem działalności. Pozostałe dokumenty są nadzorowane przez Kierownika ds. Jakości Laboratorium i dostęp do nich mają tylko pracownicy Laboratorium.
Laboratorium wciąż utrzymuje i udoskonali System Zarządzania. Każdego roku rozszerza zakres swojej działalności i podczas auditów PCA akredytuje nowe metody badawcze.
Dla sprawdzenia i potwierdzenia swoich kompetencji w zakresie badań próbek wód, ścieków i osadów ściekowych, Laboratorium uczestniczy każdego roku z pozytywnymi wynikami, w organizowanych przez instytucje krajowe i międzynarodowe, badaniach biegłości i/lub międzylaboratoryjnych badaniach porównawczych.
Z informacji uzyskiwanych na bieżąco od Klientów – także w formie anonimowych ankiet – wynika, że są oni zadowoleni z usług świadczonych przez Laboratorium.
W chwili obecnej trwa modernizacja części pomieszczeń laboratoryjnych pod kątem utworzenia pracowni mikrobiologii wody.

 

Laboratorium Analiz Wody i Ścieków
ul. Gen. Sikorskiego 42, we Wrześni
(teren Oczyszczalni Ścieków)

 

Bogna Jaensch
Kierownik Laboratorium Analiz Wody i Ścieków
Kierownik ds. Jakości Laboratorium

 tel.: 61 436-05-47, wew.: 238
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Renata Nowacka-Garbarek
Analityk-Laborant
Specjalista ds. Technicznych

 tel.: 61 436-05-47, wew.: 238
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 

Lucyna Gawrych
Analityk - Laborant

 tel.: 61 436-05-47, wew.: 238
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Małgorzata Janiszewska
Analityk - Laborant

 tel.: 61 436-05-47, wew.: 238
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Joanna Egiert
Analityk - Laborant

 tel.: 61 436-05-47, wew.: 238
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 

Beata Gorzelańczyk
Laborant

 tel.: 61 436-05-47, wew.: 238
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.