KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA DANYCH OSOBOWYCH (RODO)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. zo.o. z siedzibą we Wrześni  (dalej: Spółka lub Administrator), ul. Miłosławska 8, 62-300 Września, KRS 0000215661, NIP 7890009517, REGON 630196722.
 2. Wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym można się skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., adres korespondencyjny ul. Miłosławska 8, 62-300 Września, nr tel. 61-436-05-47.
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  •  zawarcia umowy i jej realizacji,
  • zapewnienia realizacji świadczonych usług,
  • należytego wypełnienia zadań wynikających z  Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz wynikających z pozostałych obowiązujących przepisów prawa,
  • wystawienia i przechowywania faktur VAT oraz realizacji obowiązków księgowo-rachunkowych,
  • odpłatnego przejmowania urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,
  • ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami,
  • zapewnienia komunikacji,
  • obsługi zgłoszeń, awarii  i reklamacji,
  • w celach analitycznych i statystycznych.
 4. Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych osobowych stanowi:  art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy), art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora).
 5. Podanie  danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jest ono warunkiem realizacji celów wskazanych w pkt 3, takich jak: zawarcie i realizacja umowy oraz świadczenie usług, zapewnienie komunikacji, obsługi zgłoszeń, awarii, reklamacji.
 6. Państwa dane osobowe przechowywane będą przez czas: trwania umowy i rozliczeń po jej zakończeniu; wykonywania obowiązków prawnych przez Spółkę; w którym przepisy nakazują Spółce przechowywać dane; w którym Spółka może ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa oraz ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń i wierzytelności przez Spółkę.
 7. Państwa dane osobowe będą przekazywane wyłącznie osobom upoważnionym przez Spółkę. tj. pracownikom i współpracownikom Spółki, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki oraz mogą zostać przekazane innym podmiotom, którym na podstawie umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych takim jak: dostawcom systemów IT, z którymi współpracuje Spółka, podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską,  podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze), ubezpieczycielom, kancelariom prawnym lub instytucjom upoważnionym z mocy prawa do otrzymania przedmiotowych danych.
 8. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu o ile przepis szczególny nie stanowi inaczej.
 9. Na czynności Administratora związane z przetwarzaniem danych osobowych można wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Udostępnione przez Państwa dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym nie będą podlegały profilowaniu. Spółka nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
JSN Pixel 2 is designed by JoomlaShine.com | powered by JSN Sun Framework
Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.