OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH - RODO
Polityka Prywatności    AKCEPTUJĘ

Zakres prowadzonych spraw

Zakres prowadzonych spraw w Dziale Eksploatacji Sieci:

 1. Usuwanie awarii na przyłączach wodociągowych i przykanalikach sanitarnych.
 2. Usuwanie awarii na sieciach wodociągowych i kolektorach sanitarnych.
 3. Prowadzenie prac konserwacyjnych na sieciach wodociągowych i kanalizacyjnych.
 4. Prowadzenie prac konserwacyjnych na przyłączach wodociągowych i przykanalikach sanitarnych.
 5. Płukanie sieci wodociągowych miejskiej i wiejskich.
 6. Realizacja zleceń zewnętrznych, szczególnie w zakresie:
  1. montażu przykanalików sanitarnych,
  2. montażu przyłączy wodociągowych,
  3. montażu nawiertki,
  4. wynajmu sprzętu mechanicznego.
 7. Kosztorysowanie robót zleconych .
 8. Sporządzanie faktur za wykonane usługi i sprzedaż materiałów.