Ścieki

Ścieki

Ścieki doprowadzone są do oczyszczalni poprzez system kanalizacji sanitarnej oraz dowożone są taborem asenizacyjnym na punkt zlewny. W trosce o środowisko oraz komfort życia mieszkańców, PWiK Września nieustannie prowadzi inwestycje, rozbudowując sieć kanalizacyjną i umożliwiając właścicielom posesji podłączenie się do systemu.

Więcej...

Woda

Woda

W tej sekcji znajdują się informacje dotyczące produkcji wody, jej parametrów.

Więcej...

Laboratorium

Laboratorium

Laboratorium Analiz Wody i Ścieków PWiK Sp. z o.o. we Wrześni wykonuje badania próbek wód, ścieków i osadów ściekowych w ramach kontroli wewnętrznej PWiK oraz świadczy usługi dla Klientów zewnętrznych.

Więcej...

Stacja Uzdatniania Wody dla miasta Wrześni uzdatnia wodę z ujęć trzeciorzędowych. Wodociąg dysponuje piętnastoma studniami o głębokości ok. 100,0 m każda. Wodę surową cechuje podwyższona zawartość związków żelaza, manganu, amoniaku oraz humusowa barwa. Wartość wyżej wymienionych wskaźników zmienia się wraz z eksploatowana studnią głębinową. W tabeli przedstawiono ich rozpiętość dla całego ujęcia.

ParametrJednostkaWartość minimalnaWartość maksymalna
Barwa [mgPt/L] 20,4 56,0
Mętność [NTU] 0,4 3,2
pH [-] 6,9 7,3
Utlenialność [mgO2/L] 3,5 5,1
Amoniak [mgNH4+/L] 0,65 0,90
Żelazo ogólne [mgFe/L] 0,55 1,63
Mangan [mgMn/L] 0,21 0,30
Rozpiętość wskaźników jakości wody surowej dla wszystkich studni głębinowych.
Źródło: Badania laboratorium zakładowego PWiK Września.

Ujmowaną wodę głębinową poddaje się napowietrzaniu na kaskadach, po których trafia ona do zbiornika reakcji o objętości ok. 100,0 m3. Zapewnia to w maksymalnych – letnich godzinach pracy ujęcia czas przetrzymywania ok. 0,5 h. Z komory reakcji woda napowietrzona tłoczona jest na filtry ciśnieniowe. Układ uzdatniania został podzielony na dwa równoległe ciągi technologiczne składające się z dwóch pomp drugiego stopnia oraz trzech filtrów ciśnieniowych. Woda przefiltrowana jest chlorowana, przy użyciu podchlorynu sodu i gromadzona w zbiornikach wody czystej skąd poprzez pompownię III stopnia, sterowana falownikiem, trafia do odbiorców.
Stacja dysponuje sześcioma filtrami ciśnieniowymi o średnicy 2,40 m, co daje całkowitą powierzchnię filtracji ok. 27,1 m2. Do uzdatniania wody wykorzystano złoża antracytowo-kwarcowe o całkowitej wysokości 1,60 m (1,00 m warstwy antracytu oraz 0,60 m warstwy kwarcu).

Filtry płukane są co siedem dni wodą surową, zaś cykl płukania składa się z następujących faz:

 • wstępne płukanie wodą – 3 min (przepływ ok. 160 m3/h, intensywność 9,83 l/s*m2),
 • przerwa – 1 min,
 • płukanie powietrzem – 3 min,
 • przerwa – 12 min,
 • płukanie wodą – 4 min (taka sama intensywność jak za pierwszym razem),
 • spust pierwszego filtratu – 2 min.

Popłuczyny oraz pierwszy filtrat odprowadzane są do odstojnika skąd woda nadosadowa trafia do kanalizacji, zaś osad, który zsedymentuje jest okresowo usuwany.
Eksploatacja stacji została w zasadzie w pełni zautomatyzowana. Obsługa ręczna ogranicza się do kontroli ruchu urządzeń, obserwacji poziomu wody w zbiorniku wody czystej oraz dostosowywaniu produkcji wody do zapotrzebowania , poprzez załączenie lub wyłączenie studni głębinowych.

(Schemat technologiczny SUW Września)

Opomiarowanie wodociągu umożliwia bieżącą kontrolę i archiwizację następujących parametrów pracy układu:

 • numer pracującej studni głębinowej,
 • czas pracy danej studni od momentu załączenia,
 • ilość wydobytej wody,
 • ciśnienie wody surowej na wejściu na stacje uzdatniania,
 • poziom wody w zbiornikach reakcji,
 • przepływ wody przez każdą z filtrowni,
 • straty ciśnienia na filtrach (manometry różnicowe),
 • mętność wody uzdatnionej,
 • poziom wody w zbiornikach wody czystej,
 • rozbiór wody na sieci,
 • ciśnienie na wyjściu ze stacji,
 • przepływ wody płuczącej.

Ponadto wewnętrzny monitoring jakości uzdatnionej wody prowadzony przez Laboratorium Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji we Wrześni obejmuje badania wody w następujących miejscach ciągu technologicznego:

 • woda surowa (wszystkie 15 studni badane są dwa razy w ciągu roku),
 • jakość wody po każdym z filtrów (raz na tydzień, każdy filtr kontrolowany jest w zakresie stężenia Fe, Mn, barwy, mętności; raz w miesiącu pełna analityka),
 • jakość wody uzdatnionej (jak filtry).

Tak szeroki monitoring techniczno-technologiczny pozwala na bieżąco obserwować procesy zachodzące w toku uzdatniania wody oraz interweniować szybko, w razie stwierdzonych nieprawidłowości, lub odstępstw od uśrednionych i oczekiwanych wyników.
(…)
Opisany wyżej układ technologiczny pracuje od 2002 roku. Eksploatowane wcześniej filtry wypełnione złożami kwarcowymi, poprzedzone aeracja ciśnieniową, nie zapewniały właściwych efektów uzdatniania wody. W związku z czym podjęto decyzję o modernizacji systemu uzdatniania.
(…)
Na chwilę obecną stacja pracuje bez najmniejszego zarzutu.

dr Łukasz Weber

Zachęcamy do zapoznania się z kompletną treścią artykułu dr Łukasza Webera, poświęconego modernizacji wrzesińskiej stacji. Artykuł pt. „Problemy z wypracowaniem złóż antracytowo-kwarcowych do usuwania manganu na Stacji Uzdatniania Wody we Wrześni”, ukazał się na łamach dwumiesięcznika Forum eksploatatora nr 2/2006.

 

Wykaz miejscowości zasilanych przez poszczególne SUW

 

Regulamin zwiedzania Stacji Uzdatniania Wody

JSN Pixel 2 is designed by JoomlaShine.com | powered by JSN Sun Framework
Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.